Wordt je gedwongen tot het uitvoeren, ondergaan of getuige zijn van seksuele handelingen? Zoek dan direct hulp. Op deze pagina wordt beschreven bij welke instanties je terechtkunt wanneer je te maken hebt met seksueel misbruik. Hieronder valt ook kindermisbruik en seksuele intimidatie. Ben je aangerand of verkracht? Ga dan naar onze pagina over hulp bij aanranding of verkrachting.
 

Wat is seksueel misbruik of ontucht? 

Wanneer je gedwongen bent tot het uitvoeren, ondergaan of getuige zijn van seksuele handelingen, is sprake van seksueel misbruik of ontucht. Vaak is sprake van een ongelijke machtsverhouding tussen jou en de dader. Seksueel misbruik kan jong, oud, man of vrouw overkomen. Om je snel de weg naar de juiste hulp te kunnen bieden hebben we de verschillende vormen van seksueel misbruik hieronder beschreven.  
 

Kindermisbruik 

Ook kinderen kunnen door hun weerloze positie slachtoffer worden van seksueel misbruik. Kindermisbruik wordt veelal gepleegd door iemand uit de directe familie- of vriendenkring. Ook kan het door een persoon buiten de directe kring gepleegd worden.

In de meeste gevallen is sprake van een afhankelijkheidsrelatie, dwang of geweld. Echter, ook wanneer er geen sprake is van geweld, of dwang, is seksueel contact tussen een kind jonger dan twaalf jaar en een volwassene strafbaar. Ben je in je kindertijd misbruikt? Weet dan dat het nooit te laat is om hulp te vragen.  
 

Hoe herken je seksueel misbruik bij een kind?

Op de website van de Rijksoverheid vind je de verschillende signalen waaraan je seksueel misbruik bij een kind zou kunnen herkennen. Heb je een vermoeden van kindermisbruik? Ga dan naar de website van Voor een Veilig Thuis.
 

Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten 

Iedere vorm van seksueel geladen gedrag dat ongewenst, storend, of choquerend is, valt te definiëren als seksuele intimidatie. Voorbeelden van ongewenste intimiteiten kunnen zijn: seksueel getinte opmerkingen, of het stellen van intieme vragen. Wanneer de gedragingen vernederend of bedreigend zijn kan je je hier onveilig door voelen en is het verstandig hulp te zoeken.  
 

Ik ben slachtoffer van seksueel misbruik. Wie kan mij helpen?

Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende instanties die steun kunnen bieden op emotioneelpraktischjuridisch en financieel gebied. Denk bijvoorbeeld aan het Centrum Seksueel Geweld, De Hulplijn, De Kindertelefoon en Fier. Naast de genoemde organisaties vind je op SlachtofferWijzer.nl verschillende andere instanties die hulp kunnen bieden wanneer je te maken hebt met seksueel misbruik. Vind snel de weg naar de hulp die bij jou past. Weet dat je er niet alleen voor staat.