Fier

Heb je te maken (gehad) met bedreiging en geweld in je relatie, online seksueel misbruik, gedwongen seks, familieleden die jou mishandelen of problemen binnen een eercultuur? Dan kun je bij Fier hulp krijgen.

 

Fier helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie/loverboys, mensenhandel, seksueel misbruik, online seksueel misbruik, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Ook als (je denkt dat) een bekende van je in de problemen zit, kun je met Fier contact opnemen.

Hulpaanbod

Je kunt bij Fier o.a. terecht voor behandeling van je trauma en voor hulp bij andere klachten en problemen. Verder is het mogelijk om trainingen te volgen en aan lotgenotengroepen deel te nemen. Als dat nodig is, kun je (met eventuele kinderen) een veilige plek in een opvanghuis krijgen. Ook biedt de organisatie intensieve 7×24 uur behandeling en beschermd wonen. De opvang- en behandelvoorzieningen bevinden zich in Leeuwarden en in Rotterdam.

Chat met Fier

Jongeren kunnen op speciale tijden chatten met een hulpverlener via www.chatmetfier.nl. De hulpverlener zoekt samen met jou naar een oplossing. Dit kan helemaal anoniem.

De openingstijden zijn: Ma- vr: 16.00 tot 6.00 uur/za, zo en feestdagen: 20.00 tot 6.00 uur

Bezoek de website van Fier
Logo van Fier

Advies, begeleiding, behandeling en opvang voor slachtoffers van geweld.

24 uur per dag bereikbaar

Vertel ons wat je vindt van deze website