Renald over kindermisbruik in de sportwereld

Renald Majoor maakte op jonge leeftijd seksueel misbruik mee. ”Mijn voetbalcarrière was na het misbruik ten dode opgeschreven,” vertelt hij aan het Centrum Seksueel Geweld. We spraken Renald Majoor over zijn ervaring en zijn stichtingen De Stilte Verbroken en Sporters helpen Sporters.

Renald Majoor maakte op jonge leeftijd seksueel misbruik mee. ”Mijn voetbalcarrière was na het misbruik ten dode opgeschreven,” vertelt hij aan het Centrum Seksueel Geweld. We spraken Renald Majoor over zijn ervaring en zijn stichtingen De Stilte Verbroken en Sporters helpen Sporters.

Als jonge jongen bleek Renald veel talent te hebben voor voetbal. Hij werd ontdekt en als veelbelovend jeugdspeler bij Vitesse was betaald voetbal voor hem binnen handbereik. Zijn droom leek uit te komen. Tot zijn elftalleider, de man die hij vanaf dag één aanbad en volledig vertrouwde, hem seksueel misbruikte. Dit had zo’n impact dat hij het plezier in voetbal verloor en uiteindelijk besloot te stoppen.

”Mijn voetbalcarrière was na het misbruik ten dode opgeschreven.”

Geheim

De elftalleider werd ontslagen en berecht. Maar wat er in die zomer van 1996 was gebeurd, werd door zowel Vitesse als Renald zelf verzwegen. Jarenlang droeg hij het als geheim met zich mee. Hij dacht dat hij de enige was die zoiets had meegemaakt. Daar kwam in 2016 verandering in, toen de Engelse ex-profvoetballer Andy Woodward met een vergelijkbaar verhaal naar buiten kwam.

“Ik herkende me in Andy’s verhaal en voelde me eindelijk gehoord.” Voor het eerst had ook de Nederlandse media aandacht voor het thema. Voor Renald was dit een ommekeer: hij voelde zich eindelijk gehoord en dit motiveerde hem om ook zelf zijn verhaal te delen. In 2017 benaderde hij zijn oude club Vitesse. De club stond ervoor open om, zij aan zij met Renald, kenbaar te maken wat hem op twaalfjarige leeftijd was overkomen. Daarbij bood sportclub Vitesse openlijk excuses aan en zo kreeg Renald na ruim twintig jaar de erkenning waar hij al die tijd op had gewacht.

Platform voor lotgenoten

Vanuit het gemis van een platform voor lotgenoten, richtte Renald in juni 2017 de Stichting De Stilte Verbroken op, waar Sporters helpen Sporters een onderdeel van is. Zijn missie? Meer bewustzijn en openheid creëren rondom seksueel (en ander) grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. In de hoop dat dit leidt tot de nodige veranderingen in het beleid van sportverenigingen – en uiteindelijk tot een veiliger sportklimaat.

Dat de stichting goed zichtbaar is blijkt wel uit het aantal meldingen dat binnenkomt. En het wegnemen van het taboe lijkt een sneeuwbaleffect te hebben. Behalve van seksueel misbruik, komen er ook steeds meer meldingen binnen van fysieke en geestelijke mishandeling. Zo bleek dit vorig jaar zelfs op dagelijkse basis voor te komen in de turnwereld. Dat grensoverschrijdend gedrag binnen de sport zo vaak en op zo’n grote schaal voorkomt, lijkt voor iedereen onbegrijpelijk. Renald legt uit: “Behalve dat het vaak om contactsporten gaat, is ook de afhankelijkheidsrelatie tussen sporter en coach een risicofactor. Met name binnen topsport. Als jeugdsporter kijk je op tegen de mensen die jou naar de top helpen. Je vertrouwt ze volledig. Helaas zitten er mensen tussen die misbruik maken van dat vertrouwen.”

.
"Als jeugdsporter kijk je op tegen de mensen die jou naar de top helpen."

Steeds meer openheid

Het landelijke sportklimaat maak je niet van de ene op de andere dag veiliger. Renald: ‘Het is fijn dat er steeds meer openheid komt rondom dit thema. Toch zie je nog vaak dat sportverenigingen bang zijn hun imago te schaden. Dat is begrijpelijk, maar als je iets krampachtig geheimhoudt en het komt vervolgens tóch uit, dan ben je nog verder van huis. Is er sprake (geweest) van grensoverschrijdend gedrag binnen je club? Dan kun je daar het beste eerlijk voor uitkomen.’ In gesprek met bestuurders van sportclubs krijgt Renald geregeld te horen: ‘Bij ons gebeurt dat niet.’ Dat kun je volgens hem echter nooit zo stellig beweren, want hoe weet je dat nu echt zeker?

Verplichte VOG

Een ander punt dat voor verandering kan zorgen, is het verplichtstellen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers van sportclubs. Dat zou volgens Renald even vanzelfsprekend moeten zijn als voor medewerkers in de kinderopvang; we willen toch allemaal dat onze kinderen veilig kunnen sporten? Toch ziet de Nederlandse overheid voorlopig nog af van verplichtstelling. Ook zijn veel sportverenigingen terughoudend. Zij ervaren het als drempel om iemand die al jaren bij hen werkt, ineens om een VOG te vragen. ‘Zolang het niet verplicht is doen we het niet,’ wordt vaak gezegd. Met deze clubs wil Renald het gesprek aangaan. Hij stelt dat een nieuw beleid even wennen is, maar noodzakelijk om het sportklimaat veiliger te maken. Volgens hem moeten ook gemeenten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door sportverenigingen alleen subsidies te geven op voorwaarde dat hun medewerkers een VOG bezitten.

"Erover praten lucht op. Er is altijd een luisterend oor.”

Andere kinderen behouden

In een recent interview met het Centrum Seksueel Geweld vertelt Renald: ”Ik heb aan den lijve ondervonden wat het met je doet als je slachtoffer wordt van seksueel misbruik. Daar wil ik andere kinderen voor behoeden. Ik wil de wereld waarschuwen: dit is wat er gebeurt. Ik heb uiteindelijk mijn eigen stichting opgericht. De Stilte Verbroken en het platform Sporters helpen Sporters. De Stilte Verbroken is een landelijk platform om misbruik in de sport bespreekbaar te maken. Slachtoffers kunnen er hun verhaal kwijt. En die boodschap wil ik ook meegeven: blijf er niet mee rondlopen, praat erover. Probeer iemand te vinden die je vertrouwt. Als je niemand in je omgeving hebt, neem dan contact op met instanties die hiervoor zijn. Onze stichting bijvoorbeeld, of het Centrum Seksueel Geweld. Erover praten lucht op. Er is altijd een luisterend oor.”

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website