Defence for Children

Defence for Children komt op voor kinderrechten. De organisatie richt zich op alle kinderen en jongeren in Nederland, ook op kinderen zonder verblijfsvergunning, daarbij is extra aandacht voor kwetsbare kinderen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld of andere vormen van mishandeling, kinderen die te maken hebben met jeugdhulp of kinderen die geen toegang hebben tot hun rechten omdat ze bijvoorbeeld (nog) geen verblijfsvergunning hebben.

Voor wie is de hulp van de Kinderrechtenhelpdesk?

Vanuit de Kinderrechtenhelpdesk wordt juridische ondersteuning verleend aan kinderen, ouders, advocaten en hulpverleners in zaken waarbij kinderrechten in het geding zijn.

Welke hulp biedt de Kinderrechtenhelpdesk?

De Kinderrechtenhelpdesk behandelt vragen over onderwerpen zoals slachtofferschap en strafrecht, jeugdzorg, kindermishandeling, migratierecht, familierecht, jeugdstrafrecht, en seksuele uitbuiting (online en offline). Daarnaast komen er vragen binnen met een meer algemeen karakter, zoals vragen over het VN-Kinderrechtenverdrag, onderwijs, klimaat(verandering) en privacy. Het team van de Kinderrechtenhelpdesk bestaat uit juristen met speciale kennis op het gebied van kinderrechten. Zij bekijken per individuele zaak wat ze kunnen betekenen.

Bezoek de website van Defence for Children
Logo van Defence for Children

Belangenbehartiging en helpdesk voor kinderenrechten.

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur.

Defence for Children

Vertel ons wat je vindt van deze website