Terug naar nieuws

Verkeersongelukken in Nederland: de statistieken

Geplaatst op 05 sep 2018

De Nederlandse wegen behoren tot een van de veiligste van Europa. In 2017 deelde de Europese Unie statistieken over het aantal dodelijke verkeersongelukken in alle lidstaten. Na Zweden en het Verenigd Koninkrijk zou Nederland het veiligste verkeersnetwerk onderhouden van de gehele Unie. Toch neemt het aantal verkeersongelukken in Nederland toe. Volgens statistieken van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) neemt vooral het aantal ernstige verkeersgewonden per jaar toe. Dit artikel gaat in op de statistieken over verkeersongelukken in Nederland. 

De statistieken over verkeersongelukken in Nederland

De cijfers die onderstaand worden gedeeld zijn afkomstig uit de Monitor Verkeersveiligheid 2017 van de SWOV. Dit document is kosteloos te downloaden op de website van de Stichting.

Verkeersdoden in Nederland

Vanaf de jaren zeventig tot aan 2013 was er een dalende trend zichtbaar als het gaat om het aantal verkeersdoden in Nederland. Vanaf 2014 is dit weer gaan stijgen. Zoals te zien in de onderstaande tabel, vielen er ruim 40 meer verkeersdoden in 2017 dan in 2013. De meeste verkeersdoden vallen onder automobilisten (37%) en fietsers (30%). Bijna driekwart van alle verkeersdoden is man.

De meeste verkeersdoden vallen bij enkelvoudige verkeersongevallen. Dat wil zeggen dat er geen sprake is geweest van een botsing met een andere verkeersdeelnemer. Het slachtoffer raakt bijvoorbeeld een boom of komt ten val.

Verkeersongevallen Nederland StatistiekenBron: SWOV

Ernstige verkeersgewonden in Nederland

In de afgelopen tien jaar is het aantal verkeersslachtoffers jaarlijks met 2,5% gegroeid. In 2016 was het aantal ernstig verkeersgewonden gestegen naar 21.400. Dit is het hoogste aantal sinds het begin van de registratie in 1993.

23% van de ernstige verkeersgewonden houdt blijvende beperkingen over aan het verkeersongeluk. Langdurige gevolgen zijn er vooral vanwege hoofdletsels, maar ook van letsels aan het onderbeen.

Verkeersongevallen Nederland Statistieken Bron: SWOV

Oorzaken van toename verkeersongelukken in Nederland

Het is lastig om een directe oorzaak te noemen voor de toename in verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden. Wel zijn er een aantal belangrijke maatschappelijke trends die van invloed (kunnen) zijn op de stijging.

 • Vergrijzing
  Opvallend is het aantal oudere slachtoffers in het verkeer. De meeste verkeersdoden (21% van het totaal) vallen onder 80-plussers. In tegenstelling tot andere leeftijdscategorieën stijgt het aantal verkeersdoden onder deze groep. Bovendien geldt dat 48% van alle verkeersdoden 60 jaar of ouder is. Dit aantal neemt over de afgelopen tien jaar gemiddeld met 1,5% per jaar toe.  Veel dodelijke slachtoffers onder 60-plussers vallen bij fietsers (135 in 2016) en bestuurders van scootmobielen (36 in 2016).
 • Gebruik van elektrische fiets
  Fietsmobiliteit neemt de laatste 10 jaar gemiddeld met 1,2% toe. Vooral onder 65-plussers. Dit kan te maken hebben met de opkomst van de elektrische fiets. 42% van de totaal afgelegde afstand op de fiets onder 65-plussers was met een elektrische fiets. Het blijkt dat E-bikers in de eerste vijf maanden van 2018  ruim  25 procent vaker betrokken waren bij een ongeval dan in dezelfde periode vorig jaar.
 • Verkeersongelukken Nederland statistiekenApparatuurgebruik in het verkeer
  Afleiding vergroot het ongevalsrisico. Het gaat hierbij om het gebruik van een smartphone of andere apparatuur tijdens verkeersdeelname. Uit recent onderzoek blijkt dat afleiding een rol speelt in 68% van de ongevallen. Een proefmeting van Rijkswaterstaat  toonde aan dat 7% van de passerende automobilisten gebruik maakte van een apparaat tijdens het rijden. Het ging hierbij om bellen en het bedienen van een scherm.
  Fotografie: FaceMePLS