Vereniging Ouders van een Overleden Kind

OOK is een zelfhulporganisatie, opgericht in 1981, met leden verspreid over heel Nederland. Allemaal ouders van een overleden kind. Zij helpen zichzelf en elkaar bij dit immense verdriet. Er is geen onderscheid in het verlies: het maakt niet uit op welke leeftijd je kind is overleden of op welke manier, je bent welkom.

Herkenning, troost en perspectief vormen het uitgangspunt. Je kunt terecht met je verhaal, keer op keer. Er is 1-op-1 contact mogelijk, maar ze bieden ook gespreksgroepen, inloopmiddagen, wandelingen, lezingen, workshops en een landelijke dag. Altijd informeel en veilig. Wanneer jij er behoefte aan hebt.

Landelijke werkgroepen

  • Werkgroep voor Elkaar: organiseert landelijke activiteiten, workshops en lezingen
  • Redactie Nabij: vier keer per jaar verschijnt de Nabij, het contactblad van de vereniging voor alle leden. Met interviews, verhalen/gedichten van ouders, broers en zussen, boekbesprekingen en informatie over activiteiten.
  • Werkgroep Direct lotgenotencontact: biedt telefonisch lotgenotencontact en verwijst door naar contactouders in de provincies
  • Werkgroep Landelijke Dag: elk jaar organiseert OOK een landelijke dag voor alle lotgenoten (voorjaar)
  • Werkgroep Ouderweekend: elk jaar wordt een Ouderweekend georganiseerd voor leden (najaar)
  • Werkgroep Voorlichting: organiseert gastlessen en geven voorlichting aan bijvoorbeeld de politie, onderwijs en zorg.
  • De podcastmaker en Music is the Voice of my Soul-playlist valt niet onder een werkgroep, maar ze levert een belangrijke bijdrage aan OOK.

Kijk voor alle activiteiten in de online agenda.

Bezoek de website van Vereniging Ouders van een Overleden Kind
Logo van Vereniging Ouders van een Overleden Kind

Lotgenotencontact voor ouders die een kind hebben verloren. 

Vertel ons wat je vindt van deze website