Terug naar nieuws

Een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling melden

Geplaatst op 20 nov 2018

Onder huiselijk geweld wordt iedere vorm van geweld in de huiselijke kring verstaan. Denk aan ouderenmishandeling, (ex)partnergeweld, kindermishandeling en kindermisbruik. In 2017 registreerde de politie 84.000 gevallen van huiselijk geweld. Elke maand sterft er in Nederland een kind of een volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. Om die reden is het belangrijk dat iedereen weet hoe een vermoeden van huiselijk geweld gemeld kan worden. Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling, met als thema #Ikmaakhetverschil. Omdat iedereen het verschil kan maken in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Huiselijk geweld en kindermishandeling melden

Misschien heb je een vermoeden van huiselijk geweld bij de buren, bij een familielid of bij een goede vriend(in)? Bij Voor een Veilig Thuis is het mogelijk om (anoniem) advies te vragen of een melding te maken. Ook als je niet zeker bent over de situatie, is het belangrijk om je zorgen te delen. Veilig Thuis onderzoekt wat er aan de hand is, doorbreekt onveilige situaties en zorgt dat de juiste hulp geboden wordt. Het landelijk telefoonnummer van Veilig Thuis 0800-2000. is 24 uur per dag en 7 dagen per week (gratis) bereikbaar.

Huiselijk geweld en kindermishandeling melden bij de politie

Je kunt ook een melding maken bij de politie of bij de wijkagent. Via de website van de politie kun je een zien wie de wijkagent is in jouw buurt. In de meeste gevallen zal de politie Veilig Thuis informeren, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingHuiselijk geweld en kindermishandeling melden

De meldcode huiselijk geweld helpt beroepskrachten, zoals kinderopvangleidsters, leraren, artsen en psychologen, bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer een professional een vermoeden van acute of structurele onveiligheid heeft bij een volwassene of een kind, is het vanaf 1 januari 2019 altijd nodig om dit te melden bij Veilig Thuis. Ook zijn professionals vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht om bij een vermoeden van huiselijk geweld het afwegingskader te hanteren. Het afwegingskader is in 2018, door iedere beroepsgroep, aan de meldcode toegevoegd. Hierdoor komen vermoedens en signalen van kindermishandeling eerder en vaker in beeld. Zie op de website van de Rijksoverheid een filmpje waarin eenvoudig wordt uitgelegd wat de meldcode inhoudt.

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn momenteel de grootste problemen binnen onze samenleving. Er is veel in beweging om huiselijk geweld en kindermishandeling effectiever te bestrijden. Toch is er nog steeds heel veel ruimte voor verbetering. Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling, waarin iedereen wordt opgeroepen om het verschil te maken voor kinderen die opgroeien in een onveilige (thuis)situatie. Maar ook na afloop van deze week is het van groot belang dat we alert blijven op de (soms impliciete) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om niet weg te kijken wanneer je een vermoeden hebt.

Deel je zorgen met iemand die je vertrouwt, win advies in bij Veilig Thuis, doe een melding bij de wijkagent of volg de meldcode. Blijf er niet mee rondlopen want iedereen kan het verschil maken.