Hoe voorkom je dat kindermishandeling generaties lang doorgaat?

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling, vindt de jaarlijkse themabijeenkomst van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid in samenwerking met de GGD Haaglanden plaats. Dit jaar is het thema ‘Hier en nu, sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Naast slachtoffer ook pleger

Tijdens deze themabijeenkomst staat ‘de cirkel van geweld’ centraal. Hoe huiselijk geweld en kindermishandeling vaak generaties lang doorwerkt. En hoe je, wanneer je niets anders kent dan pijn, dit slechte voorbeeld later in het leven kunt volgen. In een interview met Fonds Slachtofferhulp vertelt Hameeda Lakho, oprichter van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, over de dunne scheidslijn tussen slachtofferschap en daderschap:

‘’In de perceptie ben je eens een slachtoffer en daardoor altijd een slachtoffer. Of je bent eens een pleger en daardoor altijd een pleger. Maar zo rechtlijnig is het niet. Het is belangrijk dat we de mensen zien achter de slachtoffers en de plegers. En dat ook de plegers kunnen vertellen waarom zij iets hebben gedaan. Wat is hieraan voorafgegaan? Als we vanuit een menselijke benadering naar anderen kijken, kunnen we grote stappen maken.’’ Lees het hele interview hier.

In een eerder project van Hameeda Lakho genaamd: ‘Getekend – sporen van kindermishandeling’, vertelt Jurgen openlijk over hoe hij als kind werd mishandeld en hoe dit doorwerkte in zijn volwassen leven:

‘’Veel plegers zitten in een cirkel van generaties van geweld die doorbroken moet worden. Er rust nog best wel een taboe op. Daarom vind ik het belangrijk om mijn verhaal te delen. Om mensen een overstijgend beeld te geven van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. Natuurlijk, slachtoffers moeten beschermd worden. Maar om te komen tot duurzame oplossingen, is ook het verhaal van de pleger cruciaal.’’ Lees het hele interview met Jurgen in het Magazine van Fonds Slachtofferhulp.

Hameeda maakte kindermishandeling mee en heeft haar pijn omgezet in kracht.
Hameeda maakte kindermishandeling mee en heeft haar pijn omgezet in kracht.

Hameeda maakte kindermishandeling mee en heeft haar pijn omgezet in kracht

Lees het verhaal van Hameeda

Kindermishandeling: de cirkel van geweld doorbreken

Tijdens de themabijeenkomst op 19 november a.s. wordt openlijk gesproken over de dunne scheidslijn tussen slachtofferschap en daderschap en hoe makkelijk je aan de andere kant van het spectrum terechtkomt. Alleen door openheid en eerlijkheid, erkenning en goede hulp, kan de cirkel van geweld doorbroken worden.

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website