Gevolgen van psychische mishandeling zijn groter dan gedacht

Stel je voor. Je krijgt als kind steeds te horen dat je er nooit had mogen zijn. Je wordt als kind jarenlang genegeerd. Of je hebt vroeger nooit genoeg aandacht en liefde ontvangen. Psychisch (ook wel emotioneel) mishandeld worden als kind doet heel veel met je.

De meeste mensen die dit meemaakten, ervaren op latere leeftijd verschillende klachten. Zoals een depressie, PTSS of zelfs gedachten over zelfmoord. Dit terwijl psychisch geweld nog niet dezelfde aandacht en erkenning krijgt als lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik. Wat doet dit met je als je ermee te maken had?

Ook voor 100-jarige nog gevolgen van psychische mishandeling als kind

Eerder interviewden we Anita Suuroverste over de gevolgen van psychische mishandeling en de weinige aandacht die dit nu nog krijgt. Anita is voorzitter van de Stichting KMGH. En samen met 15.000 andere Nederlandse meisjes is ze vanuit jeugdzorg jarenlang emotioneel mishandeld:

‘’De liefdeloosheid was heel duidelijk. Er zijn vrouwen die nu 80 of bijna 100 jaar oud zijn en hier nog altijd veel last van hebben. Van alles wat we meemaakten: de emotionele mishandeling, de dwangarbeid, de isoleercellen [...]. Veel vrouwen hebben op hun oude dag nog te maken met PTSS, nachtmerries en zich minder waard voelen.’’

Op onze website (Fonds Slachtofferhulp) lees je het hele interview.

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling bijna altijd ook geestelijk geweld

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut bleek dat 80% van de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling psychisch geweld meemaakte. Toch lijken deze cijfers, en de gevolgen van emotionele mishandeling, nog niet voldoende serieus genomen te worden. In ons Wetboek van Strafrecht is psychische mishandeling bijvoorbeeld nog niet apart strafbaar. Er is in de afgelopen honderd jaar in Nederland maar één keer een straf gegeven voor (alleen) psychische kindermishandeling. (Bron: Trouw).

Op onze website (Fonds Slachtofferhulp) lees je meer over waarom emotionele mishandeling serieus genomen moet worden.

Erkenning van gevolgen psychische mishandeling is nodig

Voor veel slachtoffers is erkenning voor wat hen is aangedaan heel belangrijk. Het is belangrijk dat zij geloofd worden, serieus genomen worden en steun krijgen. Steun van de overheid, van hulpverleners, maar ook van de mensen om hen heen.

Te vaak krijgen slachtoffers van psychische mishandeling te maken met opmerkingen als:

  • ‘’Hou er nu maar over op, dat is geweest’’, of
  • ‘’Je bent gelukkig niet seksueel misbruikt.’’

Hieruit blijkt dat de gevolgen van psychische mishandeling niet serieus worden genomen. Slachtoffers kunnen hierdoor het gevoel hebben voor een tweede keer slachtoffer te worden. Daarnaast staat het niet begrepen, gezien en gehoord worden het verwerken van het trauma in de weg.

Hulp door contact met anderen die psychisch geweld meemaakten

Heb je te maken gehad met emotionele of psychische mishandeling? Contact met mensen die dezelfde ervaring hebben, kan prettig zijn. Alleen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij begrijpen écht wat je doormaakt. Je komt bijvoorbeeld met deze mensen in contact via Stichting voor Ons of via de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.

Hoe kun je omgaan met een slachtoffer van psychische mishandeling als kind?

Misschien vind je het moeilijk om iemand te steunen die te maken heeft (gehad) met kindermishandeling. Omdat je bang bent het verkeerde te zeggen of te doen. Dit is een begrijpelijk gevoel. Toch kan een slachtoffer jouw steun hard nodig hebben.

Via deze pagina op Slachtofferwijzer vind je informatie en handige tips om iemand te kunnen helpen.

Wat te doen bij mishandeling?

Hoe herken je mishandeling? Wat als je een veilige opvangplek nodig hebt, of iemand om mee te praten? En kun je er aangifte van doen? Op deze pagina vind je antwoord op dit soort vragen.

Lees verder
Jacqueline werd ontvoerd, mishandeld en misbruikt en vond kracht in de verhalen van lotgenoten.
Jacqueline werd ontvoerd, mishandeld en misbruikt en vond kracht in de verhalen van lotgenoten.

Jacqueline werd ontvoerd, mishandeld en misbruikt en vond kracht in de verhalen van lotgenoten

Lees het verhaal van Jacqueline

Lees meer over de gevolgen van psychische mishandeling

Vertel ons wat je vindt van deze website