Oorzaken en risicofactoren van kindermishandeling

Uit onderzoek blijkt dat er geen vaste oorzaken van kindermishandeling bestaan. Kindermishandeling ontstaat namelijk door een opstapeling van situaties. Deze situaties noemen we ook wel ‘risicofactoren van kindermishandeling’.

Hieronder lees je voorbeelden van risicofactoren die de kans op kindermishandeling groter maken.

  • Ouders of verzorgers met psychische klachten, zoals een depressie of een laag zelfbeeld.
  • Ouders of verzorgers met weinig kennis van de normale ontwikkeling van een kind. Hierdoor stellen ze te hoge eisen aan het gedrag van een kind, of zien ze normaal gedrag als negatief.
  • Ouders die zelf kindermishandeling meemaakten. Een derde van de mensen die als kind mishandeld zijn, mishandelen later hun eigen kinderen. Wil je weten hoe kindermishandeling van generatie op generatie doorgaat en wat je kunt doen om dit te stoppen?
Eric was slachtoffer én pleger van huiselijk geweld en helpt nu lotgenoten om erover te praten.
Eric was slachtoffer én pleger van huiselijk geweld en helpt nu lotgenoten om erover te praten.

Eric was slachtoffer én pleger van huiselijk geweld en helpt nu lotgenoten om erover te praten

Lees het verhaal van Eric

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website