De gevolgen van kindermishandeling

Jaarlijks worden 90.000 tot 130.000 Nederlandse kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Dit betekent gemiddeld 1 kind per schoolklas. De gevolgen van mishandeling, verwaarlozen en misbruik op jonge leeftijd dreunen lang door op latere leeftijd.

Jeugdtrauma is niet iets waar je overheen komt naarmate je ouder wordt. Herhaalde stress door misbruik, verwaarlozing en geweld heeft grote consequenties op latere leeftijd. Zo zien we in het VICTIMS onderzoek van Fonds Slachtofferhulp, dat slachtoffers van kindermishandeling of andere trauma’s op volwassen leeftijd in veel sterkere mate te maken krijgen met chronische mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie, angsten en slaapproblemen. Naar schatting kampen 1 miljoen volwassen Nederlanders met de littekens van mishandeling in hun kindertijd. Uit de cijfers blijkt dat 1/3 van de cliënten die hulp zoeken bij de GGZ, te maken hebben gehad met kindermishandeling. Dit zijn schokkende cijfers, die de omvang van het probleem illustreren.

Wat te doen bij kindermishandeling?

Wat kun je doen als je je thuis onveilig voelt? Wat als je iemand nodig hebt om mee te praten, bijvoorbeeld bij psychische klachten? En wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling?

Op deze pagina vind je antwoord op dit soort vragen.

Lees verder

Gevolgen van kindermishandeling

Het verhaal van Ineke is slechts één voorbeeld van de kleine en grote belemmeringen waar slachtoffers van kindermishandeling op latere leeftijd mee te maken krijgen:

Gevolgen van kindermishandeling zijn niet altijd direct zichtbaar

Soms zijn de gevolgen van kindermishandeling duidelijk te herleiden. Wanneer een kind bijvoorbeeld geen liefde en genegenheid van zijn ouders krijgt, zijn ze als volwassenen vaak levenslang hier naar op zoek. Ook lopen slachtoffers van kindermishandeling een grotere kans om op latere leeftijd weer in gewelddadige situaties terecht te komen; simpelweg omdat ze niets anders kennen. Maar niet altijd is het duidelijk dat klachten van een volwassene hun oorsprong vinden in de kindertijd.

Zo vertelde Ineke tijdens de lotgenotenbijeenkomst Sporen van trauma hoe nare ervaringen uit haar jeugd ineens de kop op kunnen steken. Als kind is ze slachtoffer van langdurig seksueel misbruik binnen het gezin. Lieve pleegouders en goede therapie hebben haar geholpen het leven als volwassene zo goed mogelijk op te pakken, maar helemaal weg gaat het nooit. Zo is haar werkgever overgestapt op werken in een kantoortuin. Ineke was constant op haar hoede. Geluiden, mensen die in- en uitlopen, een onverwachte hand op haar schouder. Ze kon het niet goed aan en zit nu thuis met de diagnose burn-out. Na intensieve therapie kon ze pas de link leggen met haar jeugd. De angst die haar verlamt als ze op kantoor komt, is die angst van toen.

Ben je slachtoffer van kindermishandeling?

Alle hierboven beschreven gevolgen kunnen een rol spelen in de kindertijd, maar kunnen ook op volwassen leeftijd veel invloed hebben. Ben je volwassen en slachtoffer van kindermishandeling? Weet dan dat je er niet alleen voor staat. Er zijn met jou helaas veel mensen die kindermishandeling meemaken. Misschien vind je het fijn om met lotgenoten te praten? Sluit dan aan bij een van de lotgenotengroepen van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid . Kijk verder op deze pagina op Slachtofferwijzer om de hulp te vinden die het beste bij jou past. Er staan mensen klaar om je te helpen; je bent niet alleen.

Hameeda maakte kindermishandeling mee en heeft haar pijn omgezet in kracht.
Hameeda maakte kindermishandeling mee en heeft haar pijn omgezet in kracht.

Hameeda maakte kindermishandeling mee en heeft haar pijn omgezet in kracht

Lees het verhaal van Hameeda

Ken jij een slachtoffer van kindermishandeling?

Op deze pagina op Slachtofferwijzer lees je hoe je slachtoffers van kindermishandeling kunt helpen.

Heb je een vermoeden van kindermishandeling? Deel je zorgen hierover en neem contact op met bijvoorbeeld Veilig Thuis of Fier.

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website