Mishandeling is het toebrengen van lichamelijke of geestelijke schade aan een ander. Hier valt onder het slaan, schoppen, of het op een andere manier fysiek schade toebrengen aan een ander. Naast de lichamelijke en vaak zichtbare vorm, bestaat er ook geestelijke, of psychische mishandeling. Hierbij kan gedacht worden aan het kleineren, bedreigen, of uitschelden van een ander.
 

Wat is mishandeling?

Zoals hierboven aangegeven heb je de lichamelijk, zichtbare vorm, waarbij iemand je doelbewust lichamelijk pijn doet en de geestelijke (niet-zichtbare) vorm. Huiselijk geweld, of partnergeweld is ook een vorm van lichamelijke en/of geestelijke mishandeling. Bij de geestelijke of emotionele vorm kan het een tijd duren voordat het slachtoffer zich bewust is van de mishandeling en de gevolgen hiervan. Op de website van mynd.nu vind je een lijst met 20 signalen van geestelijke mishandeling.
 

Wat is kindermishandeling?

Ook kindermishandeling is een lichamelijke of geestelijke vorm van geweld. Van kindermishandeling is bijvoorbeeld sprake wanneer een kind regelmatig geslagen wordt (of een andere vorm van fysiek geweld wordt toegebracht), wordt uitgescholden of verwaarloosd. Ook een continu gebrek aan positieve aandacht en het getuige zijn van geweld tussen ouders is een vorm van kindermishandeling. Daarnaast is ook seksueel misbruik van kinderen een ernstige vorm van kindermishandeling. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut zijn, per leeftijdsgroep, lijsten opgenomen met signalen van kindermishandeling.
 

Ik heb een vermoeden van kindermishandeling, hoe meld ik dit?

Heb je een (reëel) vermoeden van kindermishandeling? Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar deel je zorgen. Dit kan onder andere via: Vooreenveiligthuis.nl. Ben je een professional, werkzaam in bijvoorbeeld het onderwijs, of de gezondheidszorg? Dan kun je in vijf stappen bepalen of melding gedaan moet worden. Zie hiervoor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 

Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

De gevolgen van kindermishandeling zijn uiteenlopend. Er kunnen blijvende lichamelijke, psychische, of seksuele problemen ontstaan. Het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen wordt veelal ernstig aangetast, waardoor een kind (onder andere) een leven lang problemen kan hebben met het aangaan van (blijvende) relaties.
 

Ik ben slachtoffer van mishandeling. Wie kan mij helpen?

Naast langdurige mishandeling (zoals huiselijk geweld en kindermishandeling) kan je hier ook enkele keren mee te maken krijgen. In beide gevallen kan je ervoor kiezen om aangifte te doen bij de politie. Zie op de website van Slachtofferhulp Nederland bruikbare tips voor het doen van aangifte. Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende instanties die hulp bieden na mishandeling en je kunnen ondersteunen op juridisch vlak, bijvoorbeeld bij het krijgen van een schadevergoeding, maar ook op emotioneel, financieel en praktisch vlak. Vind hier de hulp die bij jou past. Weet dat je er niet alleen voor staat.