Het lichamelijk pijn doen, zoals slaan en schoppen of een andere manier van fysieke schade aanrichten, is mishandeling. Naast de lichamelijke -en vaak zichtbare vorm van mishandeling- bestaat er ook geestelijke, of psychische mishandeling. Bij geestelijke mishandeling kan gedacht worden aan het kleineren, bedreigen, of uitschelden van een slachtoffer.

Wat is mishandeling?

Zoals hierboven aangegeven heb je de lichamelijk, zichtbare vorm van mishandeling, waarbij iemand je doelbewust lichamelijk pijn doet en de geestelijke (niet-zichtbare) vorm van mishandeling. Huiselijk geweld, of partnergeweld is ook een vorm van lichamelijke en/of geestelijke mishandeling. Bij geestelijke of emotionele mishandeling kan het een tijd duren voordat het slachtoffer zich bewust is van de mishandeling en de gevolgen hiervan. Op de website van mynd.nu vind je een lijst met 20 tekenen van geestelijke mishandeling.

Wat is kindermishandeling?

Ook kindermishandeling is een lichamelijke of geestelijke vorm van geweld. Van kindermishandeling is sprake wanneer een kind regelmatig geslagen wordt, wordt uitgescholden of verwaarloosd. Ook een continu gebrek aan positieve aandacht en het getuige zijn van geweld tussen ouders is een vorm van kindermishandeling. Daarnaast is ook seksueel misbruik van kinderen een ernstige vorm van kindermishandeling. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut zijn, per leeftijdsgroep, lijsten opgenomen met signalen van kindermishandeling.

Ik heb een vermoeden van kindermishandeling, hoe meld ik dit?

Heb je een (reëel) vermoeden van kindermishandeling? Blijf hier dan niet mee lopen, maar deel je zorgen. Dit kan onder andere via: Vooreenveiligthuis.nl. Ben je een professional, werkzaam in bijvoorbeeld het onderwijs, of de gezondheidszorg? Dan kan je in vijf stappen bepalen of melding gedaan moet worden, zie hiervoor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling .

Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

De gevolgen van kindermishandeling zijn uiteenlopend. Er kunnen blijvende lichamelijke, psychische, of seksuele problemen ontstaan. Het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen wordt veelal ernstig aangetast, waardoor een kind bijvoorbeeld een leven lang problemen kan hebben met het aangaan van (blijvende) relaties.

Ik ben slachtoffer. Wat kan ik doen?

Naast langdurige mishandeling (zoals huiselijk geweld en kindermishandeling) kan je ook enkele keren te maken krijgen met mishandeling en kan je ervoor kiezen om aangifte te doen bij de politie. Zie op de website van Slachtofferhulp Nederland bruikbare tips voor het doen van aangifte. Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende instanties die hulp bieden na mishandeling en je kunnen ondersteunen op juridisch vlak, bijvoorbeeld bij het krijgen van een schadevergoeding, maar ook op emotioneel, financieel en praktisch vlak. Vind hier de hulp die bij jou past. Weet dat je er niet alleen voor staat.