Femicide: Geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem dat zich uit in veel verschillende vormen. Grofweg zijn er vier categorieën te onderscheiden: fysiek, seksueel, emotioneel en economisch geweld. De meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen is femicide: de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Ondanks dat er vaak gedacht wordt dat femicide vooral voor komt in Latijns-Amerikaanse landen, komt het ook in Nederland voor.

Wat betekent femicide?

Femicide betekent het doden van een vrouw omdat ze vrouw is. In de meeste gevallen is de dader een partner of ex-partner en kan het een gevolg zijn van voortdurend huiselijk geweld. Het komt ook voor dat er geen relatie is tussen de vrouw en de dader, soms gaat aan de moord dan seksueel misbruik vooraf.

Femicide in Mexico, Brazilië, Argentinië en andere landen

Wanneer er wordt gesproken over femicide gaat het vaak over vrouwen die vermoord zijn in andere landen, bijvoorbeeld in Mexico en Argentinië. Deze landen kennen een machocultuur wat inhoudt dat mannen een dominante rol hebben, vrouwen ondergeschikt zijn en gezien worden als bezit van mannen. Vrouwen moeten voldoen aan de behoeften van de man. Wanneer dit niet gebeurt kunnen de gevolgen groot zijn en dus zelfs leiden tot moord. Daarnaast is het vermoorden van vrouwen in deze landen soms een geweldsmiddel in langdurige drugsoorlogen en mensenhandel.

Femicide in Nederland

Ondanks dat er weinig berichtgeving over is, komt femicide ook voor in Nederland. In 2018 waren er 43 vrouwelijke sterfgevallen door moord of doodslag, hiervan was 76% om het leven gebracht door een (ex-)partner (CBS). In veel gevallen is er sprake van structureel geweld. De reden voor het dodelijke geweld is lastig vast te stellen. Wel blijkt uit onderzoek dat de periode na een relatiebreuk of scheiding extra dreiging kan opleveren. Daders handelen bijvoorbeeld uit jaloezie, wraak of een geschaad ego omdat ze er niet mee om kunnen gaan dat hun relatie met hun partner over is of dat zij met een andere man is verder gegaan. Ook zijn er daders die te maken hebben met ernstige psychische problemen.

Geweld tegen vrouwen

We noemen geweld tegen vrouwen ook wel gendergerelateerd geweld, hier vallen alle gewelddadige handelingen onder op grond van iemands geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. Hier valt naast geweld tegen vrouwen dus ook geweld tegen mannen en transgenders onder.

Dat geweld tegen vrouwen alleen voor zou komen in bepaalde culturen of lagen van de samenleving is een misvatting. Het komt in alle landen, culturen en lagen van de samenleving voor.

In 2012 heeft Nederland een Europees verdrag ondertekend inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dit verdrag staat beter bekend als het Verdrag van Istanbul en stelt verschillende eisen aan de aanpak van dit probleem.

Dag van geweld tegen vrouwen

Jaarlijks wordt op 25 november de internationale dag van geweld tegen vrouwen gevierd. Een dag waarop wereldwijd acties worden gevoerd om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Deze dag markeert ook de start van de 16-daagse jaarlijkse campagne: Orange the World. Tijdens Orange the World voeren we wereldwijd actie om geweld tegen vrouwen te stoppen. Hieronder vallen alle vormen van geweld, met dit jaar extra aandacht voor: femicide. De centrale boodschap van Orange the World is dit jaar: Break the silence against violence!

Hulp na gendergerelateerd geweld

Herken jij je in deze situatie? Heb je te maken (gehad) met een vorm van huiselijk geweld, zoals fysieke mishandeling, emotionele mishandeling, economisch geweld of seksueel geweld? Of heb je te maken met een vorm van geweld, omdat je vrouw bent? Er is goede hulp beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan SAFE. Bij SAFE kan je (onder andere) terecht voor informatie, een online hulpmodule en voor contact met lotgenoten. Daarnaast kan je ook terecht bij Fier. Fier is het landelijke expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voor jongeren beschikt Fier over een laagdrempelige chat. Naast SAFE en Fier bestaan er veel andere hulporganisaties waar je terechtkunt. Via onder andere onze pagina over huiselijk geweld vind je snel de hulporganisatie die bij jou past.

Wat te doen bij huiselijk geweld?

Hoe herken je huiselijk geweld? Wat als je een veilige opvangplek nodig hebt, of iemand om mee te praten? En kun je aangifte doen? Op deze pagina vind je het antwoord op dit soort vragen.

Lees verder
Tess vond een veilige haven na huiselijk geweld.
Tess vond een veilige haven na huiselijk geweld.

Tess vond een veilige haven na huiselijk geweld

Lees het verhaal van Tess

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website