Emotionele mishandeling: hulp bij geestelijk geweld

Een vorm van mishandeling die onvoldoende aandacht krijgt, is geestelijke en emotionele mishandeling. Voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling is dit minstens zo erg als lichamelijke mishandeling. Soms zelfs erger.

Nicole van Gelder, onderzoeker op het gebied van partnergeweld en betrokken bij het online hulpmiddel SAFE, vertelt hierover in een interview met VICE. "Als we over partnergeweld praten, is er vaak vooral aandacht voor lichamelijk en seksueel geweld. Het woord ‘geweld’ doet ons denken dat het gaat om lichamelijk geweld. Maar het kan ook gaan om geestelijke mishandeling, verwaarlozing, of bijvoorbeeld misbruik van geld of spullen.’

Lees meer over het online platform SAFE en lees hier het hele interview met Nicole van Gelder.

Wat te doen bij mishandeling?

Hoe herken je mishandeling? Wat als je een veilige opvangplek nodig hebt, of iemand om mee te praten? En kun je er aangifte van doen? Op deze pagina vind je antwoord op dit soort vragen.

Lees verder

Emotionele mishandeling onvoldoende gezien en gehoord

De gevolgen van emotionele mishandeling kunnen even groot zijn als die van lichamelijke mishandeling. Slachtoffers van geestelijk geweld kunnen op latere leeftijd te maken krijgen met veel verschillende traumaklachten, zoals PTSS, somberheid, pogingen tot zelfmoord en geestelijke ziektes. Dat geestelijke mishandeling diepe sporen achterlaat, blijkt ook uit de vele verhalen van slachtoffers. Bijvoorbeeld het verhaal van Hameeda Lakho, slachtoffer van kindermishandeling en oprichter van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.

‘Muri’

In een interview met Fonds Slachtofferhulp vertelt ze dat ze de psychische mishandeling het ergst vond. "Mijn vader noemde me altijd ‘muri’, wat in het Pakistaans ‘dood’ betekent. Ik zie nu in mijn werk de littekens die door psychische mishandeling worden achtergelaten. Dat enorm lage zelfbeeld, geen zelfvertrouwen hebben en het gevoel jezelf kwijt te zijn.” Lees het hele interview met Hameeda Lakho.

Wanneer is geestelijke mishandeling strafbaar?

Geestelijke mishandeling valt in het Wetboek van Strafrecht onder mishandeling. Dit wordt niet apart benoemd in het Wetboek. Emotionele mishandeling is moeilijk te bewijzen. Voor een succesvolle aangifte van partnergeweld adviseert de politie om bewijsmateriaal te verzamelen. Denk aan screenshots van tekstberichten of filmpjes. Soms is dat niet mogelijk, omdat de mishandeling altijd met woorden gebeurt. Daarom verdienen slachtoffers van geestelijke en emotionele mishandeling het om meer en beter gezien te worden binnen ons rechtssysteem.

Mishandeling die niet zichtbaar is

Gelukkig bestaan er organisaties die helpen bij alle vormen van partnergeweld. Zij zijn er juist ook voor slachtoffers van mishandeling die niet zichtbaar is. Voor de slachtoffers die twijfelen of ze mishandeld worden, omdat ze geen blauwe plekken hebben. En voor de slachtoffers die zich schuldig voelen en schamen. Een voorbeeld van zo’n organisatie is SAFE, ontdek meer over SAFE. Je staat er niet alleen voor.

SAFE helpt bij emotionele mishandeling door partner

SAFE is een online hulpmiddel, ontwikkeld door het Radboudumc. SAFE is er voor slachtoffers van alle vormen van mishandeling. Hieronder valt emotionele mishandeling, seksueel misbruik en misbruik van geld of spullen. Slachtoffers vinder hier (onder andere) informatie over partnergeweld en een overzicht van beschikbare hulp. Ook kan je hier in contact komen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Omdat de hulp van SAFE online wordt aangeboden, is het een simpele manier om hulp te zoeken. Ontdek meer over SAFE of lees meer over het Radboudumc.

Jacqueline werd ontvoerd, mishandeld en misbruikt en vond kracht in de verhalen van lotgenoten.
Jacqueline werd ontvoerd, mishandeld en misbruikt en vond kracht in de verhalen van lotgenoten.

Jacqueline werd ontvoerd, mishandeld en misbruikt en vond kracht in de verhalen van lotgenoten

Lees het verhaal van Jacqueline

Ben je geestelijk mishandeld in je relatie, als kind, of bijvoorbeeld om de eer van je familie?

Ben je slachtoffer van een vorm van mishandeling, zoals partnergeweld, kindermishandeling of eergerelateerd geweld? Je staat er niet alleen voor. Op Slachtofferwijzer vind je informatie en organisaties die jou kunnen helpen.

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website