Veiligheid

De stap om hulp te zoeken is voor veel slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting vaak moeilijk, maar uiteindelijk wel de beste. Er zijn veel medeslachtoffers uit hun situatie ontsnapt en er zijn gelukkig veel organisaties die kunnen helpen. Zo kun je bij een veilige opvangplek terecht. Ook de politie kan je helpen, ook als je geen aangifte doet. Je bent dat niet verplicht. Dat is je eigen keuze.

Maatschappelijk werker

Voor hulp bij het regelen van allerlei praktische zaken kun je terecht bij een maatschappelijk werker. Via de politie, CoMensha of een veilige opvangplek kun je met een maatschappelijk werker in contact komen. Als je in een veilige opvangplek verblijft, is daar meestal ook een maatschappelijk werker aanwezig.

 

9 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • CoMensha 

  CoMensha is het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Zij zijn het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel.

 • Fairwork

  FairWork ondersteunt slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel. Word je uitgebuit op het werk, ontvang je weinig tot geen loon, word je bedreigd, is je paspoort ingenomen? Dit kan betekenen dat je het slachtoffer bent van uitbuiting.

 • Fier

  Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling.

 • Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk

  Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Stichting Humanitas biedt hulp aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam.

 • HVO-Querido

  HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan verschillende groepen mensen. Het gaat om slachtoffers van mensenhandel, prostituees, dak- en thuislozen, vrouwen en gezinnen in nood, volwassenen en jongeren met psychiatrische of psychosociale problemen en verslaafden.

 • Meld Misdaad Anoniem

  M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over misdaad, zoals geweld, berovingen, loverboys en wapenbezit. Zo kun je iets doen aan de veiligheid in je omgeving.

 • Scharlaken Koord

  Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan jongeren en vrouwen in de prostitutie. Dit doen ze door middel van straat-, preventie-, en maatschappelijk werk vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw.

 • Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel

  Shop is het regionaal expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan prostituees en slachtoffers mensenhandel in de Haagse regio. SHOP verbetert de positie van (ex)prostituees en slachtoffers mensenhandel door het geven van informatie, advies en praktische en psychosociale hulp.

 • Terwille

  Terwille helpt slachtoffers van mensenhandel en van loverboys. De hulpverleningsinstelling biedt sociale hulp, uitstapmogelijkheden en veilige opvangplekken. Bij Terwille krijgen mensen de kans om aan hun toekomst te werken. Terwille is gevestigd in Noord-, Oost- en Midden-Nederland, maar slachtoffers uit heel Nederland kunnen er terecht.