Wil je informatie over en hulp bij afwikkeling van schade als gevolg van een medisch incident? Kijk dan eens op de pagina financiële hulp na een medisch incident.

Klacht indienen

Heb je het vermoeden dat jouw zorgverlener een medisch incident gemaakt heeft? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. De bekendste zijn:

Voor welke mogelijkheid je het beste kan kiezen is afhankelijk van wat je wilt bereiken. Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vind je meer informatie over deze mogelijkheden.
Als het medische incident is gebeurd in een academisch ziekenhuis is het mogelijk om na interne klachtbehandeling de Nationale ombudsman in te schakelen. De Nationale ombudsman kan beoordelen of het ziekenhuis op de juiste manier is omgegaan met het advies van hun klachtencommissie. De Nationale ombudsman doet dus geen uitspraak over de klacht zelf.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Ze informeren over de mogelijkheden je klacht op te lossen, beantwoorden vragen en helpen met praktische tips. Als je dat wilt, houden ze in de gaten of zorginstellingen je klacht tijdig afhandelen.

Aangifte doen

In uitzonderlijke gevallen is een medisch incident reden om aangifte te doen bij de politie. Bijvoorbeeld als de verantwoordelijke niet bevoegd was om te handelen, niet over voldoende deskundigheid beschikte en/of als de gevolgen heel ernstig zijn.

In het bijzondere geval dat een zorgverlener strafrechtelijk wordt vervolgd, heb je als slachtoffer tijdens het strafproces een aantal wettelijke rechten. Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

 

 

8 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • De Geschillencommissie 

  Heb je een klacht en kom je er met jouw zorgaanbieder niet uit? Dan kan je mogelijk terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het behandelen van geschillen met zorgaanbieders.

 • De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak.

 • De Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman beschermt burgers tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Dat doet hij door klachten van burgers te behandelen en overheidsinstanties uitleg te geven over hoe ze moeten handelen.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijk Meldpunt Zorg

  Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt informeert over mogelijkheden om je klacht op te lossen, beantwoordt vragen en helpt met praktische tips.

 • Patiëntenfederatie Nederland

  Patiëntenfederatie Nederland komt op voor de belangen van iedereen die zorg nodig heeft. Ze vertegenwoordigen ruim 160 patiëntenorganisaties. Bij hun Nationale Zorgnummer kan iedereen terecht met vragen over klachten over de zorg.

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.