Heb je een klacht over de zorg of medische behandeling door jouw zorgverlener?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Voor welke mogelijkheid je het beste kan kiezen is afhankelijk van wat je wilt bereiken. Het is altijd verstandig om in gesprek te gaan met de zorgverlener. Dit gesprek kan begeleid worden door een patiëntondersteuner of klachtenfunctionaris.

Wat is een klachtenfunctionaris?

Per 1 juli 2017 dienen alle zorgverleners in Nederland een klachtenfunctionaris in dienst te hebben. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en is onpartijdig. Bij een klachtenfunctionaris kan je als patiënt terecht voor advies of het delen van een vervelende ervaring. Zo nodig bemiddelt de klachtenfunctionaris tussen jou en de zorgverlener. Ook kan jouw klacht geregistreerd worden. Als je niet tevreden bent over de uitkomst van het gesprek of past de bemiddeling niet, dan kan een klachtenfunctionaris ook hulp bieden bij het indienen van een formele klacht of claim.

Hoe dien ik een formele klacht in?

Je kan een klacht indienen via een formele klachtenprocedure bij de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris kan je hier meer over vertellen. Zorginstellingen zijn en blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten en zijn verplicht om desgevraagd een oordeel te geven over de gegrondheid van een klacht.

Het Landelijk Meldpunt Zorg en het Adviespunt Zorgbelang geven advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt informeert over de mogelijkheden om je klacht op te lossen, beantwoordt vragen en helpt met praktische tips. Als je dat wilt, houden ze in de gaten of de zorginstelling je klacht tijdig afhandelt.

Naast de informele en formele klachtenprocedure zijn er nog andere procedures die gestart kunnen worden:

Financiële compensatie

Als je van mening bent dat je als gevolg van de medische behandeling schade hebt geleden, dan kan je de zorginstelling/ zorgverlener schriftelijk aansprakelijk stellen. Dit wordt ook wel een claim genoemd. Ook kan een schadevergoeding worden gevorderd via de civiele rechter.

Geschillencommissie Zorg

Wil je niet naar de rechter stappen? Dan kan je ook terecht bij de Geschillencommissie Zorg. Met ingang van 1 januari 2017 is een zorgaanbieder verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie beoordeelt geschillen en is bevoegd over een geschil een uitspraak te doen door een bindend advies te geven. Ook kunnen zij een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot maximaal € 25.000,–.

Schriftelijke tuchtklacht

Er kan ook een schriftelijke tuchtklacht worden ingediend bij het regionaal tuchtcollege. Het doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit te bewaken van de beroepsuitoefening, dus de zorgverleners. Het is belangrijk om je goed te laten informeren over het doel van de procedure en jouw rol hierin zodat je geen verkeerde verwachtingen hebt.

Aangifte doen

In uitzonderlijke gevallen is (een vermoeden van) een medisch incident reden om aangifte te doen bij de politie. Bijvoorbeeld wanneer de lijkschouwer constateert dat de patiënt op een niet-natuurlijke manier is overleden of als de verantwoordelijke behandelaar niet bevoegd blijkt om te handelen, niet over voldoende deskundigheid beschikte of opzettelijk onjuiste medicatie gebruikt.
In het bijzondere geval dat een zorgverlener strafrechtelijk wordt vervolgd, heb je als gedupeerde tijdens het strafproces een aantal wettelijke rechten. Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

 

8 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • De Geschillencommissie 

  Heb je een klacht en kom je er met jouw zorgaanbieder niet uit? Dan kan je mogelijk terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het behandelen van geschillen met zorgaanbieders.

 • De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak.

 • De Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman beschermt burgers tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Dat doet hij door klachten van burgers te behandelen en overheidsinstanties uitleg te geven over hoe ze moeten handelen.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijk Meldpunt Zorg

  Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt informeert over mogelijkheden om je klacht op te lossen, beantwoordt vragen en helpt met praktische tips.

 • Patiëntenfederatie Nederland

  Patiëntenfederatie Nederland komt op voor de belangen van iedereen die zorg nodig heeft. Ze vertegenwoordigen ruim 160 patiëntenorganisaties. Bij hun Nationale Zorgnummer kan iedereen terecht met vragen over klachten over de zorg.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.