De Letselschade Raad

De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

Voor algemene informatie over (wat te doen bij) letselschade, heeft De Letselschade Raad een pagina voor slachtoffers op de website samengesteld.

Voor hulp en/of vragen over de afwikkeling van letselschade, verwijst De Letselschade Raad slachtoffers naar deskundig belangenbehartigers. De Letselschade Raad adviseert om de websitepagina van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) te raadplegen met daarop een overzicht van keurmerkhoudende kantoren. In het NKL staan dienstverleners opgenomen die zich aan de kwaliteitseisen, zoals opgesteld door De Letselschade Raad, willen houden.

Bezoek de website van De Letselschade Raad
Logo van de letselschade raad

Informatie voor slachtoffers met letselschade

Vertel ons wat je vindt van deze website