Stalking is te definiëren als het stelselmatig lastigvallen en inbreuk maken op iemands persoonlijk leven. In veel gevallen is de stalker een (ex)partner, of een ‘bewonderaar’ van iemand, maar dit hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Als slachtoffer van een stalker word je enorm in je gevoel van veiligheid aangetast, wat een grote impact kan hebben op het leven. In Nederland kennen we een zogeheten anti-stalkingswet op grond waarvan stalking actief wordt bestreden. Toch komt stalking in Nederland nog erg veel voor.
 

Wat is een stalker?

Een stalker is iemand die opzettelijk en herhaaldelijk inbreuk maakt op je privéleven. Denk hierbij aan het stelselmatig bestoken met telefoontjes, brieven, Whatsappjes of mailtjes. Wanneer de stalking volledig online plaatsvindt, bijvoorbeeld door valse uitspraken over je te doen op online fora, in chatrooms of op social media, is er sprake van Cyberstalking. Cyberstalking is hiermee anders dan stalking in het dagelijks leven. Wel komen deze twee vormen van stalking vaak samen voor. Naast het herhaaldelijk contact zoeken via verschillende media kan je als slachtoffer van een stalker ook fysiek worden lastiggevallen, doordat de stalker je opwacht, bespied of bedreigd met geweld.
 

Stalking in het strafrecht

Volgens het Wetboek van Strafrecht is stalking een misdrijf en daarmee een zwaar delict. Om hiervan te kunnen spreken, moet de stalking niet eenmalig, maar stelselmatig plaatsvinden en wordt je hiermee als slachtoffer angst aangejaagd, gedwongen iets te doen, juist niet te doen of te dulden. Op stalking staat een maximale gevangenisstraf van 3 jaar.
 

Aangifte doen van een stalker

Vervolging van een stalker vindt alleen plaats wanneer je hier als slachtoffer aangifte van doet. Op de website van Slachtofferhulp Nederland vind je informatie over het doen van aangifte bij de politie, en het voorbereiden van een aangifte. Ook wanneer je nog twijfelt over het doen van aangifte vind je hier informatie over de (eventueel) te ondernemen stappen.
 

Ik word gestalkt. Wie kan mij helpen?

Naast het doen van aangifte zijn er ook talloze organisaties die passende hulp kunnen bieden. Zoals hierboven beschreven biedt Slachtofferhulp Nederland bijvoorbeeld emotionele en praktische hulp voor als je wordt gestalkt. Wanneer de stalker een (ex)partner is, kan je ervoor kiezen om anoniem in gesprek te gaan met een medewerker van bijvoorbeeld Veilig Thuis.  Naast de genoemde hulporganisaties vind je op SlachtofferWijzer.nl verschillende andere instanties die hulp kunnen bieden op emotioneel, praktisch, juridisch en financieel gebied. Ook vind je hier veilige opvangplekken. Weet dat je er niet alleen voor staat.