Moviera

Wanneer je te maken hebt met huiselijk geweld kun je bij Moviera terecht voor telefonische hulp, ambulante hulp, opvang en begeleiding. De organisatie is werkzaam in de regio Utrecht en Gelderland. Als er sprake is van een noodsituatie kan ook buitenregionaal een beroep worden gedaan op het hulpaanbod.

Voor hulp en vragen kun je contact opnemen met Moviera. Ervaren hulpverleners bieden een luisterend oor. Ook zal hij of zij proberen inzicht te krijgen in de situatie zodat er (indien gewenst) een passend advies gegeven kan worden. Wanneer er uit het gesprek blijkt dat er behoefte is aan meer hulp kan de hulpverlener opvang regelen, vervolggesprekken inplannen (eventueel samen met je partner) of je doorverwijzen naar een andere organisatie die passende hulp kan bieden.

Wanneer kan ik bij Moviera terecht?

Bij Moviera kun je terecht wanneer je te maken krijgt met huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld wordt al het geweld binnen gezinnen en in afhankelijkheidsrelaties verstaan. Denk hierbij aan:

De vormen van geweld kunnen variëren tussen lichamelijk geweld, seksueel geweld en psychisch geweld (bedreiging, treiteren, stalking, financiële uitbuiting).

Bezoek de website van Moviera
Logo van Moviera

Hulp, advies en opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.

De telefoonlijn is 24 uur per dag beschikbaar.

Vertel ons wat je vindt van deze website