Seksuele intimidatie op het werk

Jaarlijks ervaren 134.000 mensen ongewenste seksuele intimidatie op de werkvloer. Waarvan ruim 1 op de 5 jonge vrouwen tussen de 15 en 25 jaar. Wat verstaan we onder seksuele intimidatie op het werk? Wat zijn de gevolgen? En wat is eraan te doen? Je vindt hier informatie, voorbeelden en advies.

Wat is seksuele intimidatie?

Bij seksuele intimidatie kun je denken aan ongewenste opmerkingen, seksuele insinuaties en het ongewenst toesturen van seksueel getint materiaal. Ongewenste intimiteiten en grensoverschrijdend gedrag blijken ook op de werkvloer veel voor te komen. Gemiddeld maken 134.000 mensen per jaar hier melding van. Afhankelijkheidsrelaties en machtsposities maken het soms heel lastig voor slachtoffers om zich hierover te uiten. Mogelijk ligt het werkelijke getal dan ook een stuk hoger.

Gevolgen van seksuele intimidatie op werk

Seksuele intimidatie op de werkvloer kan voor mensen die dit meemaken grote gevolgen hebben. Zo kun je klachten krijgen zoals stress, concentratieproblemen, slapeloosheid, schaamte, angst, wantrouwen en woede.

Schaamte en schuldgevoel

Slachtoffers schamen zich vaak voor wat hen is overkomen, of voelen zich schuldig, omdat ze denken dat ze er misschien aanleiding toe hebben gegeven. Dit is altijd onterecht: seksuele intimidatie hoort niet plaats te vinden. Een ander moet jouw grenzen te respecteren. En niemand hoort misbruik te maken van een eventuele machtspositie.

Behalve gevoelens van schuld en schaamte, kan ook een afhankelijkheidspositie het lastig maken om de situatie bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld uit angst om je baan te verliezen. Zo kan een onveilige situatie lang blijven bestaan en kun je als slachtoffer steeds meer klachten ontwikkelen.

Je kunt je door seksuele intimidatie op het werk zo onprettig en onveilig gaan voelen, dat je liever helemaal niet meer naar werk gaat en/of klachten van een burn-out ervaart.

Stress

Maatregelen tegen seksuele intimidatie op werk

Het is de taak van een werkgever om ervoor te zorgen dat een klacht over seksuele intimidatie goed wordt onderzocht. De werkgever hoort namelijk te zorgen voor een veilige werkomgeving. Om daaraan te voldoen kan de werkgever een klachtenprocedure hanteren. Belangrijk hierbij is dat elke klacht over seksuele intimidatie op het werk, serieus genomen wordt. Ook als de pleger zich niet bewust was van het ongewenste karakter en/of onbedoeld intimiderend is geweest. Het gaat namelijk niet om de intentie van de pleger, maar om hoe het slachtoffer het ervaart.

Veilige werkomgeving

Bij het hanteren van een maatregelen tegen seksuele intimidatie op werk, moet iedereen op de werkvloer weten waar deze regeling te vinden is en wat deze inhoudt. Met deze maatregelen wordt de werkomgeving als veilig(er) ervaren en voelen slachtoffers van ongewenst gedrag zich eerder gehoord en gezien. Ook voorkomt een werkgever boetes vanuit de Nederlandse Arbeidsinspectie, waar medewerkers een klacht kunnen indienen als de werkgever op dit onderwerp geen maatregelen heeft.

Wat te doen bij seksuele intimidatie op werk?

Ben jij slachtoffer van seksuele intimidatie op de werkvloer? Weet dat je je niet hoeft te schamen en dat je hier niet zelf schuldig aan bent. Misschien weet je niet goed hoe je ermee moet omgaan. Of ben je bang om je baan te verliezen. Probeer toch om de situatie bespreekbaar te maken en ga in gesprek met je werkgever, een vertrouwenspersoon of je leidinggevende. Hanteert jouw werkgever geen protocol voor ongewenst gedrag op het werk? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hulp bij seksuele intimidatie op werk

Als je jouw situatie liever niet met een naaste bespreekt, kun je ook anoniem met een hulpverlener in contact komen. Zo staan organisaties als Centrum Seksueel Geweld en Fier klaar om jou te voorzien van informatie, advies of een luisterend oor.

Gaat het om een strafbare handeling zoals aanranding of verkrachting? Dan kun je hier aangifte van doen. De politie heeft speciale zedenrechercheurs in dienst waarmee je jouw situatie kunt bespreken. Via 0900-8844 kun je contact opnemen met de politie en vragen naar de afdeling Zedenzaken in jouw regio. Als aangifte doen toch niet prettig voelt, kun je ook alleen een melding doen.

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website