Ongewenste intimiteiten: vormen en melden

53% van de vrouwen heeft weleens met niet-lichamelijke seksuele intimidatie te maken gehad, tegen 29% van de mannen. En 40% van de Nederlandse vrouwen heeft met ongewenst lichamelijk contact te maken gehad, tegen 13% van de mannen. (Bron: TNO en Movisie). Wat verstaan we onder ongewenste intimiteiten? Welke vormen zijn er? En wat kun je doen als je te maken krijgt met seksuele intimidatie?

Definitie ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij iemand intimiderend, storend, ongewenst of choquerend gedrag vertoont. We noemen het ook wel seksuele intimidatie. Ongewenste intimiteiten komen zowel non-verbaal als verbaal voor, met of zonder fysiek gedrag. En zowel offline als online. Denk aan seksuele intimidatie op het werk, of het ongewenst toesturen van seksueel getint materiaal via social media. Uit onderzoek blijkt dat plegers in Nederland meestal mannen zijn en slachtoffers meestal vrouwen. Maar ook andersom komt het voor.

Plegers zijn zich niet altijd bewust dat het gedrag door een ander als vervelend kan worden ervaren. Zo kan het zijn dat hij/zij het zelf ziet als flirten, dat het gedrag in zijn/haar cultuur wel geoorloofd is, of dat hij/zij denkt dat zijn status of positie hem een vrijbrief geeft voor seksuele intimidatie.

Seksuele intimidatie kan heel onaangenaam zijn. Je voelt je er ongemakkelijk door of zelfs onveilig. Het gevolg is vaak dat je waardigheid wordt aangetast. Helemaal als de situatie als bedreigend, beledigend, vernederend of kwetsend wordt ervaren. En/of als de situatie zich herhaalt. Ook kun je als slachtoffer te maken krijgen met schaamte, wantrouwen, woede, angst, slapeloosheid, stress en problemen met concentratie. Komt het op werk voor? Dan leidt dit soms zelfs tot burn-outklachten.

Stress

Vormen van ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten komen in verschillende vormen voor. Denk aan gluren, iets opdringen, opmerkingen maken die seksueel getint, homofoob of seksistisch zijn, en handtastelijkheden.

Om een goed beeld te schetsen van seksuele intimidatie, volgt hieronder een lijst met voorbeelden:

Omgaan met seksuele intimidatie

Het is logisch dat je niet altijd weet hoe je moet reageren als je seksueel geïntimideerd wordt. Het gedrag hoort niet plaats te vinden, en het is heel normaal als dit jou van je stuk brengt. Weet dat je je nooit hoeft te schamen of schuldig hoeft te voelen. De ander houdt geen rekening met jouw grenzen, en zou dit wel moeten doen. Soms accepteert de ander geen 'nee'. Vraag wanneer dat nodig of prettig is om hulp. Bijvoorbeeld aan een dierbare, een andere aanwezige, de vertrouwenspersoon op jouw werk of op school. En verbreek waar mogelijk alle communicatie met de pleger, bijvoorbeeld door iemands socialmedia-account en/of telefoonnummer te blokkeren.

Heb je behoefte aan een luisterend oor, emotionele hulp of bijvoorbeeld juridische hulp? Er staan verschillende organisaties klaar om jou te helpen. Denk aan Centrum Seksueel Geweld, Fier! of Helpwanted.

Wat kun je beter niet doen bij ongewenste intimiteiten?

In principe kun jij als slachtoffer niets verkeerd doen en kan jou niets worden verweten. De pleger zou jouw grenzen moeten accepteren. Wel is het goed te beseffen dat iemand zich er niet altijd van bewust is dat jouw grens is bereikt. Wees niet bang om iemand af te wijzen: je mag voor jezelf opkomen en staat in je recht om jouw grenzen aan te geven. Doe dit dan ook zo duidelijk mogelijk. En zoek de oorzaak van iemands gedrag nooit bij jezelf: jij bent niet schuldig aan de situatie

Ongewenste intimidatie melden

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de pleger om jou niet seksueel te intimideren, en niet bij jou als slachtoffer om seksuele intimidatie tegen te gaan. Toch is het goed om er melding van te doen als je slachtoffer bent van seksuele intimidatie. Niet alleen omdat de pleger daarmee een waarschuwing of sanctie kan krijgen, maar ook omdat er dan meer zicht komt op hoe (on)veilig de situatie in kwestie is. Krijgt de politie bijvoorbeeld een beter beeld van hoe vaak seksuele intimidatie op straat voorkomt? Dan kunnen ze hier ook gerichter naar handelen en bijvoorbeeld op landelijke schaal werken aan preventie. Vertel je het aan een vertrouwenspersoon of leiding van je school, werk of sportvereniging? Dan kan ook deze partij er actief aan werken om de sfeer voor iedereen veilig te houden. Heb je behoefte aan hulp bij het doen van melding of aangifte van seksuele intimidatie? Wellicht kunnen de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland je hierbij helpen.

Is seksuele intimidatie strafbaar?

Niet elke vorm van seksuele intimidatie is strafbaar. Of het grensoverschrijdende gedrag strafbaar is, hangt af van de ernst en aard van wat iemand jou heeft gedaan. De juridisch medewerkers van Slachtofferhulp Nederland informeren jou gratis over jouw situatie, en helpen je desgewenst bij een aangifte of melding.

Ongewenste intimiteiten: aangifte doen?

Als de ongewenste intimiteiten strafbaar zijn, kun je aangifte doen. Heb je bijvoorbeeld te maken met seksueel misbruik, zoals ? Dan kun je hiervan aangifte doen bij de politie. Dit is niet verplicht, het is aan jou. Als dit nog als een te grote stap voelt, kun je het ook eerst laten bij een (eventueel anonieme) melding. En/of bij een gesprek met de politie, die hiervoor speciaal opgeleide zedenrechercheurs in dienst heeft. Om een afspraak te maken kun je bellen met 0900-8844 en vragen naar de afdeling Zedenzaken in jouw regio.

Lees meer over

Vertel ons wat je vindt van deze website