Confrontatie tussen macht en de machteloosheid van slachtoffers

Boosheid en ongeloof zetten de toon in de huidige discussie over het vermeend seksueel misbruik achter de schermen van TVOH. Stijn Schenk van Samen Helen ziet dat, alle goede intenties ten spijt, er nog veel plek is voor verbetering in hoe we hier als maatschappij mee omgaan.

Niet helpend

“Wanneer slachtoffers delen over seksueel grensoverschrijdend gedrag wil men graag in actie komen. Deze acties worden vaak ingegeven door boosheid, ongeloof en de wens dit in de toekomst te voorkomen. Maar geen van deze reacties is helpend voor het slachtoffer. En voor een derde van de slachtoffers verergeren hierdoor de traumaklachten zelfs.”

Een manager’s reactie

“John de Mol liet in zijn reactie op de BOOS uitzending op intrigerende wijze deze dynamiek zien. Het was een blik in de onderliggende denkbeelden en patronen die structureel seksueel grensoverschrijdend gedrag mogelijk maken. Wat we zagen was hoe de onthullingen in eerste instantie hadden geleid tot een woede-uitbarsting. Hij had Rietbergen verbaal ‘alle hoeken van de kamer laten zien’. Niet de pijn van het slachtoffer kreeg zijn aandacht, maar de boosheid naar de dader.”

“Daarna volgde ontkenning. Het zou wel bij één keer blijven als mensen een beetje oplette. En helemaal bij Marco Borsato vond hij het moeilijk om het te geloven. Ook hier was het weer niet de impact op de kinderen, maar de intentie van Marco die zijn aandacht kreeg. En dan de derde en meest in het oog springende reactie waarbij hij aangaf dat slachtoffers eerder moeten melden. Het was de reactie van een manager die denkt in procedures. Maar de emoties die loskomen na seksueel geweld zijn niet te managen. Het zijn complexe traumatische gebeurtenissen met impact op lichamelijk, geestelijk, sociaal en seksueel vlak.”

Zien waar het misgaat

“Het was bijzonder om te zien gebeuren wat er zo vaak gebeurt wanneer mensen met macht geconfronteerd worden met de machteloosheid van slachtoffers. Hij luisterde even en schoot toen direct weer in de actie. En hoe pijnlijk dat ook was om te zien, het is ook van enorm belang. We zien namelijk zelden hoe, ondanks goede intenties, een omgeving gecreëerd wordt waar seksueel grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden. Het laat ons zien waar het misgaat. En het laat ons daarmee ook zien hoe wij het anders zouden kunnen doen. Maar dat is iets voor later. Nu mag er nog even verstild worden om ruimte te maken voor de gevoelens van de slachtoffers. Want pas als we dat echt begrijpen kunnen we gaan werken aan de oplossing.”

Samen Helen

Stijn en zijn vrouw Legien hebben samen een lange, turbulente weg afgelegd. Toen Legien 16 was, werd zij seksueel misbruikt door een man die zij vertrouwde. Vanaf het moment dat ze hier open over sprak met haar echtgenoot Stijn, maar ook nadat ze haar trauma niet langer wegdrukte, kwam haar helingsproces in een stroomversnelling. Stijn en Legien gingen het proces van helen van seksueel misbruik samen aan. Met hun project Samen Helen , ondersteund door Fonds Slachtofferhulp, onderzoeken zij wat er nodig is om als partners te kunnen helen van seksueel misbruik.

Legien werd verkracht en kon dit samen met haar partner een plek geven.
Legien werd verkracht en kon dit samen met haar partner een plek geven.

Legien werd verkracht en kon dit samen met haar partner een plek geven

Lees het verhaal van Legien

Toolkit

De toolkit ‘Samen Helen, de reis van jullie leven’ is speciaal geschreven voor partners die er willen zijn voor hun geliefde die seksueel geweld heeft meegemaakt. Het is een bundeling van informatie over zaken die stellen tegen kunnen komen wanneer zij samen op zoek gaan naar verwerking. Er komen verschillende thema’s aan bod zoals wat is seksueel geweld, wat is de impact op de overlever, wat is belangrijk om als partner te weten en wat kun je doen om ondersteuning te bieden. Bij de thema’s in de toolkit zijn links toegevoegd naar artikelen, podcasts, video’s, boeken en (hulp)organisaties zodat de lezers zich kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen waar zij behoefte aan hebben.

Toolkit Samen Helen

Benieuwd naar de toolkit Samen Helen? Bekijk de toolkit hier.

Ga naar Toolkit Samen Helen

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website