Gevolgen van een melding bij Veilig Thuis

Wanneer je geweld binnen huiselijke kring meemaakt is dat een ingrijpende situatie. Het geweld kan op jou gericht zijn op of andere gezinsleden, zoals de kinderen of broers of zussen. Het is belangrijk om dit met iemand te bespreken. Deze persoon kan een vertrouwd gezicht zijn, zoals een vriend of goede buur, of iemand binnen een hulporganisatie. Veilig Thuis is zo’n hulporganisatie waar je terecht kunt voor advies, ondersteuning en eventuele opvang bij huiselijk geweld. Indien je vermoedens hebt van huiselijk geweld bij iemand in je omgeving, kun je ook aankloppen bij Veilig Thuis.

Wat doet de organisatie Veilig Thuis? Hoe maak je een melding en wat zijn de gevolgen hiervan? En wat als je je bedenkt na het maken van een melding?

Melden

Je kunt een melding maken bij Veilig Thuis als je zelf huiselijk geweld meemaakt of dit bij een ander vermoedt. Twijfel je of er sprake is van huiselijk geweld? Ook dan kun je naar Veilig Thuis bellen (0800-2000).

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis is een advies- en meldpunt en biedt directe hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, oudermishandeling en kindermishandeling. Samen met het slachtoffer kijkt Veilig Thuis naar een passende oplossing en schakelt zo nodig – met toestemming van het slachtoffer – professionele hulp in. Soms is er onderzoek nodig om de situatie beter in kaart te brengen en te bepalen of de veiligheid van de betrokkene(n) daadwerkelijk in gevaar is.

Een melding maken bij veilig thuis

Wanneer je belt met het gratis telefoonnummer van Veilig Thuis krijg je een medewerker aan de lijn die naar jouw verhaal luistert en eventuele vragen beantwoord.

Samen met de medewerker wordt er gezocht naar een oplossing. Het kan zijn dat je met het advies van de medewerker zelf verder kunt of dat het nodig is om (anoniem) een melding te maken bij Veilig Thuis. Veilig Thuis vertelt je altijd wat er met de melding gebeurt. Daarna pakt Veilig Thuis de melding zelf op of er wordt een lokale hulpverlener ingeschakeld.

Bij vermoedens van huiselijk geweld kun je voor meer informatie ook terecht op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Gevolgen van een melding bij Veilig Thuis

Wanneer je met een medewerker van Veilig Thuis besluit melding te maken van huiselijk geweld, worden er een aantal stappen doorlopen.

  • De veiligheid van het gezin of huishouden wordt beoordeeld;
  • De melding wordt wel of niet doorgezet naar lokale hulpverlening;
  • Indien de melding niet wordt doorgezet, gaat Veilig Thuis zelf in gesprek met het gezin of huishouden;
  • Veilig Thuis werkt samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin of huishouden;
  • Wanneer er geen sprake is van een onveilige situatie, stopt Veilig Thuis met het traject. In dit geval licht Veilig Thuis altijd toe waarom.

Wat als je je na een melding bedenkt?

Heb je een melding gemaakt van huiselijk geweld? Dan kan het zijn dat je je op een gegeven moment toch bedenkt. Misschien vind je het niet prettig dat een hulporganisatie bij jouw gezin betrokken is. Of vermoedde je dat er sprake was van huiselijk geweld, maar was dit bij nader inzien toch niet het geval. Je behoudt altijd het recht om te vragen het dossier te vernietigen. Dit geldt overigens voor alle directbetrokkenen, zoals gezinsleden of huisgenoten. Wanneer Veilig Thuis zelf het dossier sluit, omdat er geen sprake is van een onveilige situatie, krijg je een melding dat het dossier wordt vernietigd.

Besluit Veilig Thuis dat het dossier vernietigd kan worden? Dan worden alle gegevens binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek verwijderd.

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website