Falende jeugdzorg: wie houdt de vinger aan de pols?

Sinds 1 januari 2021 kunnen slachtoffers van geweld in de jeugdzorg een schadevergoeding aanvragen van €5.000. Voor veel slachtoffers staat dit niet in verhouding tot wat hen overkwam. In 2019 is het onderzoek ‘Commissie-De Winter’, naar lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld binnen de jeugdzorg afgerond. Mischa de Winter leidde dit onderzoek, hij vraagt zich af of kinderen in de jeugdzorg nu beter worden beschermd.

Rapport Commissie-De Winter

Uit het rapport van de Commissie-De Winter blijkt dat driekwart van de kinderen die tussen 1945 en 2019 in de jeugdzorg hebben gezeten, te maken hebben gehad met lichamelijk, geestelijk of seksueel misbruik. Of dat zij hier getuige van waren. Het geweld werd gepleegd door leiders, pleegouders of andere kinderen.

Falende jeugdzorg: de verhalen

In sommige situaties is het geweld binnen jeugdzorginstellingen zelfs langer geleden dan 1945. Zoals binnen instelling de Goede Herder. De Goede Herder was een katholieke kloostergemeenschap en een officiële jeugdzorginstelling, van 1860 tot 1978 zijn hier honderden jonge vrouwen ondergebracht. In dit artikel lees je het verhaal van de slachtoffers van de Goede Herder. De schadevergoeding is onvoldoende voor hen, ze leggen zich er met grote tegenzin bij neer. Veel slachtoffers vragen zich af wat er nu wordt gedaan om kinderen in de jeugdzorg te beschermen.

Ook Dominique Meijer van de Stichting voor Ons maakt zich sterk voor de slachtoffers van mishandeling en misbruik binnen de jeugdzorg. Zij heeft zelf vanaf dat ze anderhalf jaar oud was te maken gehad met seksueel misbruik binnen een pleeggezin. De Stichting voor Ons was betrokken bij het onderzoek door de Commissie-De Winter.

Commissie-De Winter: de aanbevelingen

Op advies van de Commissie-De Winter heeft de Overheid de misstanden binnen de jeugdzorg toegegeven en excuses aangeboden. Voor veel slachtoffers is een excuus niet genoeg. Een van de aanbevelingen was dat slachtoffers recht hebben op een schadevergoeding van 5.000, dat is zo sinds 1 januari 2021. Daarnaast staat er een aanbeveling in het rapport over het veiliger maken van de huidige jeugdzorg en een aanbeveling over het in de gaten houden van of het geweld afneemt.

In een interview met NOS geeft De Winter aan dat jeugdzorginstellingen, gemeenten en het Rijk allemaal geen verantwoordelijkheid durven te nemen. De angst is nu, dat er niet genoeg wordt gedaan met de aanbevelingen. Of dat er onvoldoende gecontroleerd wordt of het geweld binnen de jeugdzorg daadwerkelijk minder is.

Ik ben slachtoffer: waar kan ik terecht?

Ben jij slachtoffer van mishandeling binnen een jeugdzorginstelling? Zoals binnen een pleeggezin, een instelling voor doven en slechthorenden, een jeugdzorginstelling, of een GGZ-instelling voor jongeren. Weet dan dat er goede hulp beschikbaar is, hulp die bij jou past. Hier kan jij je verhaal kwijt en geloven de mensen je.

Wij noemden eerder Stichting voor Ons genoemd. Bij deze kom je in contact met lotgenoten en kan je terecht voor hulp. Of neem contact op met MIND Korrelatie, waar je terechtkunt voor (anonieme) geestelijke of psychosociale hulp. Bij de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, kan je terecht als je als volwassene kampt met de gevolgen van kindermishandeling. Of neem contact op met Fier, voor een vertrouwelijk gesprek, opvang en behandeling, na geweld binnen een afhankelijkheidsrelatie. Je staat er niet alleen voor.

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website