Emotionele klachten vanwege eergerelateerd geweld

Is de familie-eer in jouw familie zo belangrijk dat dit met geweld beschermd wordt? Dan heb je te maken met eergerelateerd geweld. Door culturele waarden kan het een grote stap zijn om op zoek te gaan naar emotionele hulp vanwege eergerelateerd geweld. Mogelijk voel je, ondanks het geweld, loyaliteit naar je familie toe. Het is goed om te weten dat het heel normaal is dat je emotionele klachten ervaart. Je kunt angstig worden en veel verdriet en boosheid voelen. Misschien voel je je verraden en niet begrepen door je familie? Je moet weten dat je er niet alleen voor staat.  Er bestaan veel hulporganisaties die je kunnen helpen.

Heb je niemand in je naaste omgeving bij wie jouw verhaal veilig is?

Het is altijd goed om met iemand te praten die je vertrouwt. Heb je niemand in je naaste omgeving bij wie jouw verhaal veilig is? Dan kun je hiervoor ook bij verschillende hulpverleningsinstanties terecht. Denk bijvoorbeeld aan de Landelijke hulplijn. Hier kun je dag en nacht terecht voor een vertrouwelijk (anoniem) gesprek per chat, telefoon of e-mail.

Ook Moviera beschikt over een telefonische hulpdienst. Tijdens het telefoongesprek biedt de hulpverlener een luisterend oor. Ook zal hij of zij proberen inzicht te krijgen in de situatie, zodat er (indien gewenst) een passend advies gegeven kan worden. Of bijvoorbeeld Stichting Wende. Wende biedt opvang, hulpverlening en begeleiding aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld.

Bij Kadera kun je terecht voor een veilige opvangplek. Tegelijkertijd krijg je begeleiding van een hulpverlener, volledig afgestemd op jouw behoefte. Heeft het geweld een specifieke reden, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit? Dan zou je terecht kunnen bij Veilige Haven. Veilige Haven is er voor mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam. Hier kun je terecht voor advies over hoe om te gaan met de situatie of om in contact te komen met lotgenoten. Onder de kopjes ‘E-hulp’, ‘Hulplijn’ en ‘Lotgenotencontact’ vind je verschillende andere organisaties die passende hulp kunnen bieden.

Waar kan ik terecht voor psychische hulp vanwege eergerelateerd geweld?

Het is niet vreemd dat je door eergerelateerd geweld psychische klachten hebt ontwikkeld. Mogelijk heb je behoefte aan ondersteuning hierin. Ook hiervoor vind je op SlachtofferWijzer verschillende instanties waar je terecht kunt. Bijvoorbeeld bij De Evenaar. Dit centrum behandelt mensen met een niet-westerse culturele achtergrond en met klachten zoals angst en depressie.

Daarnaast is ook I-psy gespecialiseerd in het bieden van laagdrempelige psychologische zorg aan mensen met uiteenlopende culturele achtergronden. Ditzelfde geldt voor NOAGG transculturele Geestelijke Gezondheidszorg.  NOAGG richt zich in het bijzonder op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iranese of Afghaanse achtergrond. Ook bij Osperon werken behandelaars die veel verschillende talen spreken en getraind zijn in het omgaan met cultuurverschillen.  Onder het kopje ‘behandeling’ vind je nog veel andere organisaties die emotionele hulp kunnen bieden na eergerelateerd geweld.

28 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

Filter op type
 • Blijf Groep 

  Blijf Groep verleent, coördineert en organiseert directe hulp op maat; thuis of in de opvang. De hulp is voor iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld

 • De Evenaar 

  De Evenaar behandelt mensen met een andere culturele achtergrond die te maken hebben met psychische problemen. Zoals angst, depressie of klachten door traumatische gebeurtenissen. Soms ook migratieproblemen.

 • De Luisterlijn

  De Luisterlijn is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek met echte aandacht. Dat kan per telefoon, per mail en bepaalde tijden ook per chat.

 • Fier

  Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling.

 • Herlaarhof

  Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Herlaarhof is als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) gespecialiseerd in het in kaart brengen en behandelen van klachten als gevolg van trauma bij kinderen en jongeren.

 • Hulplijn Amsterdam

  Hulplijn Amsterdam (voorheen Sensoor Amsterdam) is al meer dan 50 jaar dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk telefoon- of chatgesprek.

 • I-Psy

  I-psy biedt interculturele psychiatrie. Ze geven specialistische en toegankelijke zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychische problemen en hebben veel ervaring met patiënten van uiteenlopende nationaliteiten en culturele achtergronden.

 • Interapy

  Interapy biedt een persoonlijke vorm van online psychotherapie waarin je intensief begeleid wordt door een GZ-psycholoog. Psychologen van Interapy hebben veel ervaring met het behandelen van psychisch trauma.

 • Intermetzo Zonnehuizen

  Intermetzo (Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum HKJ) stelt diagnoses en behandelt kinderen en jongeren die (vermoedelijk) te maken hebben met traumagerelateerde problematiek. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 • Kadera

  Kadera is er voor iedereen die in de provincie Overijssel bij huiselijk geweld, mensenhandel, loverboys, eergerelateerd geweld of seksueel misbruik betrokken is.

 • Kinder- en Jeugdtraumacentrum

  Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt hulp aan kinderen en jongeren die behandeling nodig hebben omdat zij kindermishandeling hebben meegemaakt.

 • Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren

  Het Psychotraumacentrum biedt opvang, diagnostiek en behandeling na een eenmalige schokkende gebeurtenis aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

 • MIND Korrelatie

  MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch, via chat, Whatsapp en e-mail. De organisatie werkt landelijk.

 • Moviera

  Moviera houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk en seksueel geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering, registratie en opvang.

 • Neos

  Neos biedt zorg, onderdak en begeleiding aan mensen in de regio Eindhoven De Kempen die in moeilijke en problematische omstandigheden verkeren. Neos ondersteunt cliënten bij het opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.

 • NOAGG Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

  NOAGG biedt psychiatrische hulpverlening en houdt rekening met de herkomst, normen, waarden en gewoonten van cliënten. NOAGG richt zich in het bijzonder op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iranese of Afghaanse achtergrond.

 • Osperon

  Osperon is een instelling die hulp biedt aan mensen met psychische problemen. De medewerkers zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma bij mensen met een niet westerse achtergrond.

 • Psychotrauma Diagnose Centrum

  Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) voert specialistisch/diagnostisch onderzoek uit naar de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen.

 • Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen

  Het Psychotraumacentrum van GGZ Rivierduinen is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

 • Stichting Centrum’45

  Stichting Centrum’45 is gespecialiseerd in het stellen van diagnoses en het behandelen van trauma’s bij mensen met complexe psychotraumaklachten. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 • Stichting Emotionele Support

  Stichting Emotionele Support (Stichting ES) biedt via chat en mail kosteloos en anoniem emotionele support aan mensen die door situatieveranderingen problemen ervaren.

 • Stichting Wende

  Wende geeft advies, informatie, opvang, tijdelijke huisvesting en ambulante hulpverlening aan iedereen die betrokken is bij lichamelijk en geestelijk geweld binnen een relatie.

 • Stichting Zijweg

  Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met geweld en/of stalking door een (ex-)partner. Ze bieden slachtoffers een luisterend oor, lotgenotencontact en advies.

 • Telefonische Hulpdienst Utrecht

  De Telefonische Hulpdienst Utrecht is 24 uur per dag bereikbaar voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, dat altijd anoniem is. Tijdens openingsuren is de Telefonische Hulpdienst Utrecht ook bereikbaar via de chat.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 • Veilige Haven

  Veilige Haven is er voor jongeren, mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam en omstreken die een plek zoeken waar ze terecht kunnen met homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens (LHBT).

 • Vereniging EMDR Nederland

  De kwaliteitsbewaking van EMDR wordt in Nederland verzorgd door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Via de website van de VEN kun je zoeken naar een erkende en gekwalificeerde EMDR-therapeut bij jou in de buurt.

 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

  De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers. Op de site van de VGCt kun je zoeken naar een erkend en gekwalificeerd therapeut bij jou in de buurt.