In veel gevallen van ouderenmishandeling komt het niet tot een melding, aangifte of gesprek met de pleger, doordat mensen de signalen niet herkennen als mishandeling. Een onvrijwillige wijziging in het testament, herhaaldelijk kleinerende opmerkingen, of een korte of lange periode van verwaarlozing; het zijn allemaal vormen van ouderenmishandeling.
 

Vormen van ouderenmishandeling

Mishandeling van ouderen kent veel vormen. Naast lichamelijke en psychische mishandeling, valt ook financiële uitbuiting, mishandeling of seksueel misbruik hieronder. Mishandeling van ouderen gebeurt niet altijd bewust. Het komt ook voor dat mensen de mantelzorg voor een oudere niet meer aankunnen, en verwaarlozing, of een fikse scheldpartij het gevolg is. Mishandeling van een oudere kan binnenshuis plaatsvinden; door (ex)partners, binnen het gezin, door mantelzorgers, of familieleden, maar ook buitenshuis, zoals in een verzorgingstehuis. Wanneer mishandeling van ouderen in de huiselijke kring plaatsvindt wordt ook gesproken van huiselijk geweld.
 

Cijfers van ouderenmishandeling in Nederland

Mishandeling van ouderen komt in toenemende mate voor. Jaarlijks krijgen (naar schatting) 200.000 Nederlanders van 65 jaar of ouder te maken met een vorm van ouderenmishandeling (bron: Unie KBO).
 

Waar kan ik mijn vermoeden van ouderenmishandeling melden?

Voor slachtoffers van mishandeling is het moeilijk om erover te praten. Sommige mensen schamen zich ervoor, voelen zich schuldig, of herkennen het niet als mishandeling. Daarom is het belangrijk dat betrokkenen, of omstanders een vermoeden van mishandeling kenbaar maken. In bepaalde gevallen is een gesprek met de vermoedelijke dader voldoende om het te laten stoppen. In andere gevallen kan (een vermoeden van) mishandeling beter gemeld worden bij het Advies en meldpunt Veilig Thuis. Voor professionals in de (ouderen)zorg moet de meldcode Huiselijk Geweld gevolgd worden.
 

Ik ben slachtoffer van ouderenmishandeling. Wie kan mij helpen?

Ben je slachtoffer van ouderenmishandeling? Maak dit dan kenbaar aan iemand die je vertrouwt. Zoals hierboven beschreven kan je contact opnemen met het Advies en meldpunt Veilig Thuis. Hier kan je (anoniem) met een vertrouwenspersoon spreken, om je verhaal te doen of vragen te stellen. Ben je opzoek naar professionele begeleiding of veilige opvang? Dan zou je contact op kunnen nemen met bijvoorbeeld Fier of De Blijf groep. Naast de genoemde organisaties vind je op SlachtofferWijzer.nl nog talloze andere instanties die hulp kunnen bieden op praktischemotioneelfinancieel en juridisch vlak. Weet dat je er niet alleen voor staat.