Stichting VPSG

De VPSG is een oecumenische stichting die begeleiding en voorlichting geeft op het terrein van seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

Voor wie is de hulp?

Ieder die hulp kan gebruiken bij de verwerking van seksueel geweld is welkom bij de VPSG. Vragen rond godsdienst, spiritualiteit of zingeving die verbonden zijn met seksueel misbruik kunnen ter sprake komen.

Welke hulp biedt VPSG?

De VPSG biedt begeleiding aan vrouwen en mannen die te maken hebben gehad met incest of seksueel geweld. Ook aan hun naasten (partners, familieleden) biedt de VPSG een luisterend oor.

In het begeleidingstraject is er voornamelijk individueel contact: in de spreekkamer in Haarlem of via telefoon of e-mail. Bij voldoende belangstelling zijn er gespreksgroepen.


De medewerksters zijn allen pastoraal/levensbeschouwelijk counselors die deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van godsdienst, zingeving en traumaverwerking. Bij pastorale counseling wordt gezamenlijk gezocht naar de persoonlijke spiritualiteit als bron van kracht en bevrijding. Er zijn geen wachtlijsten.

Bezoek de website van Stichting VPSG
Logo van VPSG

Begeleiding en voorlichting over seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

Aanwezig op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur in Haarlem. Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Vertel ons wat je vindt van deze website