Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten en voor achterblijvers van vermiste personen. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.

Logo Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland werkt met 1300 onbetaalde en 350 betaalde medewerkers. Zij zijn verspreid over ruim 75 bureaus waar slachtoffers voor hulp terecht kunnen. De medewerkers van Slachtofferhulp Nederland volgen trainingen om slachtoffers zo goed en deskundig mogelijk bij te kunnen staan. De hulp van Slachtofferhulp Nederland is altijd kosteloos.

Voor nabestaanden van een geweldsmisdrijf en voor slachtoffers van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf (met een complex aan gevolgen) heeft Slachtofferhulp Nederland speciale hulpverleners, de zogenaamde casemanagers.

Wie kan hier terecht?

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers (ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten en achterblijvers van vermiste personen.

Welke hulp wordt geboden?

Emotionele hulp

Angst, boosheid, een neerslachtig gevoel. Ieder slachtoffer reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. Zo’n gebeurtenis kan ook leiden tot lichamelijke klachten. Slachtofferhulp Nederland helpt je om de draad weer op te pakken.

Juridische hulp

De juridische gevolgen en mogelijkheden zijn voor veel slachtoffers onbekend terrein. Slachtofferhulp Nederland geeft daarom informatie over juridische procedures en verzekeringen. Daarnaast helpt Slachtofferhulp Nederland bij het behoorlijk complexe proces van het verhalen van schade op de dader. Zo helpen de medewerkers je bij het invullen van zogenaamde voegingsformulieren en bij het invullen van een het aanvraagformulier voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Verder kun je als slachtoffer van bepaalde delicten, aan de rechter, Officier van Justitie en verdachte vertellen over de gevolgen van een misdrijf. Dit kan via spreekrecht tijdens de rechtszitting of een schriftelijke slachtofferverklaring. Slachtofferhulp Nederland begeleidt hierbij.

Praktische hulp

Als slachtoffer kan je geconfronteerd worden met zaken waarmee je geen ervaring hebt. Denk aan het invullen van allerlei formulieren en het onderhouden van contacten met verschillende instanties. Je kan soms door de bomen het bos soms niet meer zien. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan ondersteuning bieden. Als je dat wilt kan de medewerker je helpen bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven, met je meegaan naar politie, advocaat of rechtbank en je zo nodig doorverwijzen naar deskundigen zoals letselschadeadvocaten of maatschappelijk werk.

Casemanagement na een levensdelict

Om nabestaanden van levensdelicten zoveel mogelijk hulp op maat te kunnen bieden, zet Slachtofferhulp Nederland speciale (betaalde)hulpverleners in, de zogenaamde casemanagers. Deze casemanagers zijn vertrouwenspersoon en fungeren als een spin in het web. Ze helpen bijvoorbeeld bij het regelen van de uitvaart, ondersteunen in het contact met allerlei instanties en begeleiden bij het strafproces. De casemanagers werken nauw samen met de politie en het OM. De begeleiding door een casemanager van Slachtofferhulp Nederland start zo snel mogelijk na het misdrijf en eindigt na het onherroepelijk worden van een uitspraak.

Casemanagement na Ernstige Gewelds- en Zedendelicten

Ook slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ) die door het delict een complex aan gevolgen ondervinden, kunnen professionele hulp van het casemanagement van Slachtofferhulp Nederland ontvangen.

Online hulp voor jongeren

Op de website van Slachtofferhulp Nederland vinden kinderen en jongeren hulp na een ingrijpende gebeurtenis als geweld, mishandeling, verkeersongeluk of een calamiteit. Zij kunnen hier lezen wat voor gevoelens er naar boven kunnen komen, waar ze hulp kunnen vinden en wat ze kunnen doen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen via een chat vragen stellen aan een medewerker van Slachtofferhulp Nederland.

Lotgenoten

Mensen die slachtoffer zijn van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk kampen veelal met dezelfde gevolgen. Via verschillende lotgenotengroepen biedt Slachtofferhulp Nederland de mogelijkheid ervaringen te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Op de website vind je daarnaast voor verschillende groepen slachtoffers een lotgenotenforum.

Contactgegevens

0900-0101www.slachtofferhulp.nl

Op www.slachtofferhulp.nl/Contact/ kun je een contactformulier invullen.
Binnen 2 werkdagen neemt een medewerker contact met je op.

Op www.slachtofferhulp.nl/Contact/ staan ook de contactgegevens van alle regiokantoren en bureaus.