Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten en voor achterblijvers van vermiste personen. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.

 

Slachtofferhulp Nederland: verspreid door heel Nederland

Slachtofferhulp Nederland werkt met 1300 onbetaalde en 350 betaalde medewerkers. Zij zijn verspreid over ruim 75 bureaus waar slachtoffers voor hulp terecht kunnen. Medewerkers zijn getraind om slachtoffers zo goed en deskundig mogelijk bij te kunnen staan. De hulp is altijd kosteloos. De organisatie is telefonisch bereikbaar 0900-0101 van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 18.00 uur.

 

Voor slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en vermissingen

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers (ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten en achterblijvers van vermiste personen. De organisatie biedt emotionele hulp, juridische hulp, praktische hulp en lotgenotencontact. Voor nabestaanden van een geweldsmisdrijf en voor slachtoffers van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf heeft Slachtofferhulp Nederland speciale hulpverleners. De zogenaamde casemanagers.

 

Emotionele hulp

Angst, boosheid, een neerslachtig gevoel. Ieder slachtoffer reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. Zo’n gebeurtenis kan ook leiden tot lichamelijke klachten. Slachtofferhulp Nederland helpt je om de draad weer op te pakken. Op de website is het mogelijk een stresstest te ondergaan, om te achterhalen hoeveel stressklachten je hebt. Er worden ook tips geboden om van deze klachten af te komen.

 

Mocht je graag met iemand willen praten over klachten, dan biedt Slachtofferhulp Nederland een luisterend oor. Naast de telefonische hulplijn (0900-0101), kan de organisatie je ook in contact brengen met lotgenoten of eventueel zelfs met de dader.

 

Juridische hulp

De juridische gevolgen en mogelijkheden zijn voor veel slachtoffers onbekend terrein. Slachtofferhulp Nederland geeft daarom informatie over juridische procedures en verzekeringen. Daarnaast helpt Slachtofferhulp Nederland bij het behoorlijk complexe proces van het verhalen van schade op de dader. Medewerkers kunnen je helpen bij het invullen van voegingsformulieren of het aanvraagformulier voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 

Verder kun je als slachtoffer aan de rechter, Officier van Justitie en verdachte vertellen over de gevolgen van een misdrijf. Dit kan via spreekrecht tijdens de rechtszitting of een schriftelijke slachtofferverklaring. Slachtofferhulp Nederland begeleidt hierbij.

 

Praktische hulp

Als slachtoffer kan je geconfronteerd worden met zaken waarmee je geen ervaring hebt. Denk aan het invullen van allerlei formulieren en het onderhouden van contacten met verschillende instanties. Je kan soms door de bomen het bos soms niet meer zien. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan ondersteuning bieden. Als je dat wilt kan de medewerker je helpen bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven, met je meegaan naar politie, advocaat of rechtbank en je zo nodig doorverwijzen naar deskundigen zoals letselschadeadvocaten of maatschappelijk werk.

 

Casemanagement na een levensdelict of ernstige gewelds- en zedendelicten

Voor nabestaanden van een geweldsmisdrijf en voor slachtoffers van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf (met een complex aan gevolgen) heeft Slachtofferhulp Nederland speciale hulpverleners, de zogenaamde casemanagers. Deze casemanagers zijn vertrouwenspersoon en fungeren als een spin in het web. De casemanagers werken nauw samen met de politie en het OM. De begeleiding door een casemanager van Slachtofferhulp Nederland start zo snel mogelijk na het misdrijf en eindigt na het onherroepelijk worden van een uitspraak.

 

Online hulp voor jongeren

Op de website van Slachtofferhulp Nederland vinden kinderen en jongeren hulp na een ingrijpende gebeurtenis als geweld, mishandeling, verkeersongeluk of een calamiteit. Zij kunnen hier lezen wat voor gevoelens er naar boven kunnen komen, waar ze hulp kunnen vinden en wat ze kunnen doen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen via een chat vragen stellen aan een medewerker van Slachtofferhulp Nederland.


Contact met lotgenoten

Mensen die slachtoffer zijn van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk kampen veelal met dezelfde gevolgen. Via verschillende lotgenotengroepen biedt Slachtofferhulp Nederland de mogelijkheid ervaringen te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Op de website vind je daarnaast voor verschillende groepen slachtoffers een lotgenotenforum.

 

Ga direct naar de website

 
www.slachtofferhulp.nl

Contactgegevens

0900-0101www.slachtofferhulp.nl

Op www.slachtofferhulp.nl/Contact/ kun je een contactformulier invullen.
Binnen 2 werkdagen neemt een medewerker contact met je op.

Op www.slachtofferhulp.nl/Contact/ staan ook de contactgegevens van alle regiokantoren en bureaus.