Reclaimed Voices

Stichting ReclaimedVoices zet zich in voor kindveiligheid en voor de belangen van slachtoffers van seksueel kindermisbruik binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen. Zij streeft naar verandering van beleid in deze religieuze organisatie zodat kinderen beter beschermd worden en slachtoffers de hulp en steun krijgen die zij nodig hebben.

Emotionele steun en lotgenotencontact

Stichting ReclaimedVoices nodigt je uit om je stem te laten horen en jouw verhaal te vertellen. Tijdens lotgenotenbijeenkomsten kun je ervaren dat je niet alleen bent in wat je hebt meegemaakt. Zij hopen dat je je hierdoor sterker zult voelen. De organisatie biedt zelf geen professionele hulp maar kan jou wel doorverwijzen naar professionele instanties.

Daarnaast willen zij bewustwording bij mensen ontwikkelen, in de hoop dat jij gezien en erkend wordt indien je slachtoffer bent van seksueel misbruik of hier gevaar voor loopt.

Bezoek de website van Reclaimed Voices
Logovan Reclaimed Voices

Emotionele steun en lotgenotencontact voor slachtoffers van seksueel kindermisbruik binnen de gemeenschap van Jehovah's Getuigen.

Wilt u telefonisch contact met ons? Stuur dan een mail naar jouwverhaal@reclaimedvoices.org met het verzoek om een telefonische afspraak.

Vertel ons wat je vindt van deze website