Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt het contact tussen daders en slachtoffers. Wanneer je te maken krijgt met een misdrijf, verkeersongeval, seksueel misbruik of een medische fout, kun je met allerlei vragen blijven zitten. Hoe kan dit nou gebeurd zijn? Wie doet zoiets? Wat als hij straks vrijkomt? Antwoorden op zulke vragen kunnen helpen bij het verwerken van de gebeurtenis. Perspectief Herstelbemiddeling biedt professionele bemiddelaars die vrijwillig het contact tussen dader en slachtoffer begeleiden. Zowel slachtoffer als dader kunnen het initiatief nemen om via de organisatie met de ander in contact te komen.

 

Perspectief HerstelbemiddelingZet een stap in herstel door middel van onderling contact

Slachtoffer-dadercontact kan voor een slachtoffer belangrijk zijn in het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Hij of zij kan vragen stellen waar alleen de dader een antwoord op weet. Ook kunnen de gevolgen van de gebeurtenis gedeeld worden met hem of haar. Voor een dader biedt het de mogelijkheid om spijt te betuigen, en om te gaan met eventuele schuldgevoelens. Deelnemers voelen zich na het contact vaak opgelucht, of zijn minder angstig en minder boos. Het helpt hen een volgende stap te zetten en kan herhaling voorkomen.

 

Professionele begeleiding bij Slachtoffer-dadercontact

Wanneer een van de betrokkenen zich bij Perspectief Herstelbemiddeling heeft gemeld voor slachtoffer-dader-contact volgt er een verkennend gesprek. Samen met de bemiddelaar bespreek je wat je verwacht van het contact en op welke vragen je antwoord wilt hebben. Het kan ook dat je iets aan de ander wilt vertellen. Aan het eind van het gesprek heb je samen duidelijk gemaakt wat je met het contact wilt bereiken.

 

Vervolgens neemt de hulpverlener contact op met de andere partij. Als deze ingaat op de uitnodiging wordt er ook hier een verkennend gesprek mee gehouden. Wanneer de verwachtingen van beide partijen op elkaar af te stemmen zijn volgt er voor beide partijen een voorbereidingsgesprek. Het contactmoment wordt dan zorgvuldig voorbereid.

 

Slachtoffer-dadercontact kan op verschillende manieren plaats vinden

Het Slachtoffer-dadercontact hoeft niet face-to-face plaats te vinden. Het is ook mogelijk om een brief uit te wisselen. Daarnaast kun je gebruik maken van een pendelbemiddeling. Het contact wordt volledig geregisseerd naar behoefte van het slachtoffer en de dader.

 

Slachtoffers, daders maar ook getuigen, familieleden en nabestaanden kunnen zich aanmelden voor herstelbemiddeling

Aanmelden voor kan via een formulier op de website. De bemiddelingen worden gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn voor deelnemers kosteloos.

 

Ga direct naar de website van Perspectief Herstelbemiddeling

www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

Contactgegevens

030 - 234 00 45www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

Slachtoffers kunnen zichzelf via de website aanmelden of via een eventuele begeleider vanuit Slachtofferhulp Nederland.