Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt slachtoffer-dadercontacten. Slachtoffers en daders komen na een misdrijf met elkaar in contact om vragen te stellen en antwoorden te geven. Het contact draagt bij aan de verwerking. Dit gebeurt vrijwillig, vertrouwelijk en wordt begeleid door een professionele en neutrale bemiddelaar. Zowel slachtoffer als dader kan op elk gewenst moment het initiatief nemen om via Perspectief Herstelbemiddeling met de ander in contact te komen.

 

Perspectief Herstelbemiddeling logo

 

Voor wie is de hulp?

Een slachtoffer-daderbemiddeling is bedoeld voor iedereen die slachtoffer of nabestaande is geworden van een misdrijf of een verkeersongeval en kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Slachtoffers die zich aanmelden, doen dit vaak om (één van) de volgende redenen:

  • vragen te stellen waarop alleen de dader het antwoord weet
  • de gevolgen van het misdrijf aan de dader te tonen
  • een beeld van de dader te krijgen en angst voor een ontmoeting weg te nemen
  • uit hun slachtofferrol te stappen door de regie te nemen
  • erkenning te krijgen door de dader de verantwoording te laten nemen
  • de kans op herhaling door de dader te verkleinen

Slachtoffer-dadercontact is ook voor nabestaanden van slachtoffers, getuigen en voor familieleden van daders.

Welke hulp biedt Perspectief Herstelbemiddeling?

Perspectief Herstelbemiddeling maakt slachtoffer-dadercontact mogelijk door dit met beide partijen goed voor te bereiden en het daadwerkelijke contact te ondersteunen en te begeleiden. Perspectief Herstelbemiddeling laat in dit animatiefilmpje duidelijk zien wat zij voor jou kunnen betekenen.
Er zijn verschillende vormen waarin een contact tussen slachtoffer en dader tot stand kan komen. Een slachtoffer-dadercontact kan op verschillende manieren plaats vinden: in de vorm van een gesprek tussen het slachtoffer en de dader onder begeleiding van een bemiddelaar, in de vorm van een briefwisseling of een pendelbemiddeling. Hierin worden mondelinge of schriftelijke boodschappen tussen slachtoffer en dader door de bemiddelaar heen en weer gebracht. De bemiddelaar van Perspectief Herstelbemiddeling bespreekt de gewenste contactvorm met de betrokkenen. De bemiddelingen worden gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn voor deelnemers kosteloos.

Contactgegevens

030 - 234 00 45www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

Slachtoffers kunnen zichzelf via de website aanmelden of via een eventuele begeleider vanuit Slachtofferhulp Nederland.