NOAGG Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

NOAGG biedt psychische hulpverlening in Utrecht, Zeist en Leerdam waarbij rekening gehouden wordt met herkomst, normen, waarden en gewoonten van cliënten. Het doel van de organisatie is om deze hulpverlening toegankelijker te maken voor mensen met een niet-westerse achtergrond. NOAGG richt zich in het bijzonder op mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond.

Psychische hulpverlening voor mensen met een niet-westerse achtergrond

De cultuur waarin iemand leeft is mede van invloed op psychische problemen. Factoren zoals cultuur, traditie, geloof, migratie en eventuele oorlogservaring kunnen een rol spelen bij het ontstaan van de klachten. NOAGG biedt passende hulp voor een multiculturele doelgroep. Indien gewenst in eigen taal.

NOAGG biedt hulp aan mensen die te maken krijgen met een depressie, Angst- en paniekstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotrauma’s. Het laatstgenoemde kan een gevolg zijn van een schokkende gebeurtenis alseen verkeersongeluk, woningbrand, seksueel misbruik, huiselijk geweld of oorlogsgeweld. De hulpverlener biedt zowel individuele behandeling als behandeling in groepen.

Bezoek de website van NOAGG Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg
Logo van NOAGG

Psychische hulpverlening voor mensen met een niet-westerse achtergrond.

Vertel ons wat je vindt van deze website