Landelijk Meldpunt Zorg

Pakte de medische zorg die je gekregen hebt anders uit dan gewenst? Heb je klachten over de kwaliteit van de zorgverlening of heb je te maken gehad met een medisch incident? Dan kan het Landelijk Meldpunt Zorg jou voorzien van advies en informatie over de afhandeling van deze klachten. Het meldpunt lost geen klachten op, maar helpt je wel verder. Als je dat wilt, monitort het meldpunt of de zorgaanbieder je klacht tijdig afhandelt. Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Landelijk Meldpunt ZorgWanneer je een klacht hebt over de zorg kun je direct contact opnemen met het meldpunt. De medewerkers zullen een luisterend oor bieden en denken mee over hoe je de klacht kunt oplossen. Op hun website staat ook uitgebreide informatie over klachtenafhandeling binnen de zorg. Je kunt hier bijvoorbeeld de klachtenwijzer invullen. Op basis van jouw persoonlijke situatie biedt de klachtwijzer tips over hoe je het best te werk kunt gaan met je klacht.

 

Inspectie Gezondheidszorg kan overgaan tot een onderzoek

Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De klachten die binnenkomen worden dagelijks gebundeld en gedeeld met de inspectie. Hierin worden geen gegevens over burgers opgenomen. De inspectie gebruikt deze gegevens bij haar toezicht op de zorg. Wanneer er sprake is van ernstige klachten, of een veelvoud aan klachten bij dezelfde zorgverlener, kan de landelijke inspectie overgaan tot een onderzoek.

 

Ook kan het Landelijk Meldpunt Zorg een klacht voorleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met de vraag of een onderzoek nodig is. Er kan besloten worden om een onderzoek op te starten als er wordt voldaan aan de volgende criteria:

 

  1. De melding wijst op een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging betekent of kan betekenen;
  2. Een melding noodzaakt met het oog op het belang van goede zorg of de veiligheid van cliënten anderszins redelijkerwijs tot onderzoek;
  3. De melding heeft betrekking op het niet of niet geheel voldoen aan een klachten- of geschillenregeling door een zorgaanbieder.

 

Contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg

Je kunt het Landelijk Meldpunt Zorg telefonisch bereiken op het telefoonnummer 088 – 120 50 20. Het is ook mogelijk om een brief te sturen naar Landelijk Meldpunt Zorg, Postbus 2115, 3500 GC Utrecht. Online is het meldpunt te benaderen via het contactformulier.

 

Ga direct naar de website van het Landelijk Meldpunt Zorg

 
www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Contactgegevens

088-1205020 www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Telefonisch bereikbaar maandag-vrijdag van 9.00-17.00 uur.