Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers.

Wanneer je een slachtoffer bent van een gewelds- of zedenmisdrijf is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Deze advocaat staat je bij in het strafproces tegen de verdachte. Ook kan de advocaat van waarde zijn bij het doen van aangifte, het eisen van een schadevergoeding of het aanvragen van een straat- of contactverbod. De advocaten binnen het LANGZS netwerk hebben ervaring in dergelijke zaken en bieden hierin de juiste ondersteuning.

Waarom bijstand van een LANGZS-advocaat?

Rechtsbijstand aan slachtoffers van gewelds- en zedenzaken is van groot belang. Niet alleen ter ondersteuning van het slachtoffer, maar ook in het kader van de begeleiding van het gehele juridische traject van aangifte tot aan het vonnis. Als slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf heb je baat bij een advocaat die waakt over jouw rechtspositie en er zoveel mogelijk voor zorgt dat waarheidsvinding kan plaatsvinden. Naast de bijstand in de strafprocedure staat de advocaat jou ook bij in het civiel recht, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een schadevergoeding of het eisen van een contactverbod.

LANGZS streeft ernaar dat slachtoffers in het hele land gelijke rechten krijgen, met name op het gebied van adequate rechtshulp door advocaten.

Op de website van LANGZS vind je een overzicht van aangesloten advocaten.

Bezoek de website van Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers.
Langzs

Juridische bijstand door gespecialiseerde advocaten aan slachtoffers van gewelds- en zedendelicten.

Download de PDF van aangifte tot vonnis

Vertel ons wat je vindt van deze website