I-Psy

I-psy biedt interculturele psychiatrie. Intercultureel betekent hier dat er rekening wordt gehouden met verschillende sociale en culturele achtergronden. Ook is er extra aandacht voor eventuele migratie-ervaringen, geloofsovertuigingen en de persoonlijke situatie van de patiënt. Patiënten van alle nationaliteiten en culturele achtergronden zijn welkom, en kunnen in 75% van de gevallen in de eigen taal geholpen worden.

Behandeling van verschillende psychische problemen

De hulpverleners van I-Psy, met verschillende culturele achtergronden, hebben ervaring met de behandeling van tal van psychische problemen zoals:

  • Angst: door het leven in een onbekende cultuur met nieuwe en soms onbegrijpelijke wetten, regels en gewoonten;
  • Criminaliteit: agressief gedrag en criminaliteit als gevolg van vrijwillige of gedwongen migratie;
  • Depressie: sombere en lusteloze gevoelens bij mensen die naar een nieuw land verhuisd zijn;
  • Discriminatie: psychische en lichamelijke klachten als gevolg van discriminatie;
  • Djinns en demonen: plotselinge benauwdheid, hartkloppingen en gevoel van angst toegeschreven aan Djinns of geesten;
  • Heimwee: gevoelens van somberheid, angst of verdriet na het verlaten van een geboorteland;
  • Pijnklachten: chronische pijn waarvoor artsen geen goede verklaring kunnen vinden;
  • Trauma: als gevolg van oorlog of ander geweld;
  • Verslaving: afhankelijkheid van alcohol of drugs.
Bezoek de website van I-Psy
Logo van I-psy

Interculturele psychische hulp

Vertel ons wat je vindt van deze website