De Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman helpt als het misgaat tussen jou en de overheid.

De Nationale ombudsman helpt iedereen met grote en kleine problemen die gaan over hoe de overheid haar werk doet. Ze luisteren, denken mee, geven informatie en helpen.

Hoe kan de ombudsman je helpen?

Als je de ombudsman belt, mailt of schrijft met een vraag of klacht gaan ze aan de slag. Ze kijken dan hoe ze jou het beste kunnen helpen. Dat kunnen ze doen door:

  • informatie te geven;
  • te verwijzen naar een andere organisatie die je verder kan helpen;
  • contact op te nemen met de overheidsorganisatie waar jouw klacht over gaat en te vragen om actie;
  • onderzoek te doen naar jouw klacht.

Als je nog niet geklaagd hebt bij de overheidsorganisatie waarover de klacht gaat, vragen ze je dat eerst te doen. De organisatie krijgt dan de kans het probleem meteen zelf op te lossen. Je bent dan het snelst geholpen. Bovendien is het belangrijk dat overheidsorganisaties leren van problemen zodat ze hun werk steeds beter kunnen doen.

De ombudsman behandelt geen klachten over het beleid van de regering of over de inhoud van wetten.

Bezoek de website van De Nationale ombudsman
Logo van de Nationale ombudsman

Komt op voor de belangen van burgers en helpt overheden hun dienstverlening te verbeteren.

Elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur

Nationale Ombudsman: dit doen wij voor jou
Een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman: hoe doe je dat?

Vertel ons wat je vindt van deze website