De Letselschade Raad

De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken. Om dit te realiseren wordt er samengewerkt met alle betrokken partijen. Voor slachtoffers met letselschade, biedt de organisatie relevante informatie en een vraagbaak. In het Register Letselschade zijn gekwalificeerde dienstverleners op het gebied van letselschade te vinden.

 

De Letselschade RaadAdvies voor slachtoffers met letselschade

Heb je vragen of zijn er problemen bij de afwikkeling van je letselschade zaak? De Letselschade Raad adviseert over een oplossingsrichting en/of verwijst door naar een passende instantie of mediator. De Letselschade Raad doet nooit uitspraak doet over de inhoudelijke kant van je zaak. De organisatie buigt zich alleen over het proces. Gekwalificeerde dienstverleners op het gebied van letselschade zijn te vinden in het Register Letselschade.

 

Voorlichting en advies over letselschade

 

De Letselschade Raad voor Professionals

De Letselschade Raad is er ook voor professionals in de letselschadebranche en de zorgsector. Zij ontwikkelt en beheert de gedragscodes GBL en GOMA, en De Letselschade Richtlijnen met normbedragen voor schadeposten, definities en afspraken over procedures. Deze richtlijnen zijn gericht op het bereiken van meer uniformiteit en voorspelbaarheid in de afwikkeling van letselschadezaken.

 

Ga direct naar de website

 
www.deletselschaderaad.nl

Contactgegevens

088 – 33 22 555  www.deletselschaderaad.nl

Adresgegevens
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag

Postbus 93309, 2509 AH Den Haag