De Letselschade Raad

De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak. In het Register Letselschade zijn gekwalificeerde dienstverleners op het gebied van letselschade te vinden.

 

Letselschade Raad logo

 

Voor wie?

Bij De Letselschade Raad kunnen mensen met letselschade terecht. De Letselschade Raad is er ook voor professionals in de letselschadebranche en de zorgsector.

Welke hulp biedt De Letselschade Raad?

Voorlichting en advies

Mensen met letselschade

Heb je vragen of zijn er problemen bij de afwikkeling van je letselschade zaak? De Letselschade Raad adviseert over een oplossingsrichting en/of verwijst door naar een passende instantie of geschiloplosser. Belangrijk om te weten is dat De Letselschade Raad nooit uitspraak doet over de inhoudelijke kant van je zaak, maar zich alleen buigt over het proces. Gekwalificeerde dienstverleners op het gebied van letselschade zijn te vinden in het Register Letselschade.

Professionals

De Letselschade Raad is er ook voor professionals in de letselschadebranche en de zorgsector. De Letselschade Raad ontwikkelt en beheert de gedragscodes GBL en GOMA, en De Letselschade Richtlijnen met normbedragen voor schadeposten, definities en afspraken over procedures. Deze richtlijnen zijn gericht op het bereiken van meer uniformiteit en voorspelbaarheid in de afwikkeling van letselschadezaken.

Contactgegevens

088 – 33 22 555  www.deletselschaderaad.nl

Adresgegevens
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag

Postbus 93309, 2509 AH Den Haag