De Evenaar 

De Evenaar biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een andere culturele achtergrond. Het centrum behandelt klachten als angst, depressie of klachten door traumatische gebeurtenissen als (eergerelateerd) geweld of seksueel misbruik . Deze klachten zijn afkomstig uit gebeurtenissen in het land van herkomst, of zijn ontstaan door stressvolle gebeurtenissen in Nederland. De hulpverleners besteden extra aandacht aan culturele en persoonlijke achtergronden van de cliënt.

 

De Evenaar Interculturele psychologie toegespitst op verschillende achtergronden

Binnen verschillende culturen wordt er anders omgegaan met psychische klachten. Behandelingen zijn onbekend of er rust juist een groot taboe op. Soms is het openlijk spreken over klachten een gigantische stap vanwege achterliggende culturele waarden. Binnen de algemene psychologische hulpverlening voelen veel inwoners van Nederland zich hierdoor niet altijd goed begrepen.

 

Binnen Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland de Evenaar wordt er extra aandacht besteed aan de culturele achtergrond van cliënten. Het behandelteam wordt bijgestaan door een cultureel antropoloog. Vooral aan de behandeling ligt vooral de focus op het in kaart brengen van de culturele achtergrond van een cliënt. Op basis van een zogenaamd ‘cultureel interview’ wordt er eerst gewerkt aan kennis en begrip tussen cliënt en behandelaar. Wanneer nodig, kan er een tolk ingeschakeld worden.

 

Zorgaanbod van De Evenaar

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk binnen de Evenaar. Het centrum biedt een combinatie van therapieën aan zoals cognitieve therapie, EMDR, farmacotherapie, sociale vaardigheidstraining of systeemtherapie. In alle behandelingen speelt het begrip “veerkracht” een belangrijke rol. Er wordt samen met de cliënt gekeken hoe hij of zij vanuit eigen kracht klachten kan verhelpen en bij wie steun gevonden kan worden.

 

Aanmelden via de huisarts

Aanmelden voor een behandeling bij de Evenaar dient via de huisarts te gebeuren. Het aanmeldformulier kun je downloaden op de website. Mensen uit heel Nederland kunnen terecht bij de Evenaar, maar in de praktijk doen vooral mensen uit Noord-Nederland een beroep op het centrum.

 

Ga direct naar de website

 
www.ggzdrenthe.nl

Contactgegevens

0593 53 58 4www.ggzdrenthe.nl

GGZ Drenthe
Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland ‘De Evenaar’

Bezoekadres: Altingerweg 1, Beilen
Postadres: Postbus 30007, 9400 RA, Assen