De Evenaar 

De Evenaar behandelt mensen met een andere culturele achtergrond die te maken hebben met psychische problemen. Zoals angst, depressie of klachten door traumatische gebeurtenissen. Soms ook migratieproblemen. Ze besteden veel aandacht aan culturele en persoonlijke achtergronden van de cliënt.

 

De Evenaar logo

 

Voor wie is De Evenaar?

De behandeling van De Evenaar is speciaal voor mensen met een andere culturele achtergrond die te maken hebben met psychische problemen. Veel van hen worden door hun andere culturele achtergrond niet goed begrepen. Bij De Evenaar weten ze hoe ze hiermee om kunnen gaan. Mensen uit heel Nederland kunnen er terecht, maar in de praktijk doen vooral mensen uit Noord-Nederland een beroep op De Evenaar.

Welke hulp biedt De Evenaar?

De Evenaar is een specialistisch centrum voor hulp aan mensen met psychische problemen en een andere culturele achtergrond. Veel aandacht wordt besteed aan culturele en persoonlijke achtergronden van de cliënt. De Evenaar maakt zo nodig gebruik van tolken en een tolkentelefoon.

Eerst vindt een uitgebreide intake plaats, met onder andere een zogenaamd cultureel interview. Op basis hiervan wordt een keuze voor een behandeling gemaakt.
De behandeling bestaat uit een combinatie van therapieën, bijvoorbeeld cognitieve therapie, EMDR, farmacotherapie, sociale vaardigheidstraining of systeemtherapie. De therapieën worden in een groep of individueel gegeven. Een dagbehandeling behoort tot de mogelijkheden.

De Evenaar heeft veel aandacht voor het vergroten van de veerkracht van de cliënt. Bijvoorbeeld door actiever te worden, anders tegen de situatie leren aankijken of beter met verdriet en boosheid leren omgaan. Maar ook door meer te bewegen en te leren ontspannen. Tenslotte besteedt De Evenaar ook aandacht aan zingeving.

Contactgegevens

0593 53 58 4www.ggzdrenthe.nl

GGZ Drenthe
Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland ‘De Evenaar’

Bezoekadres: Altingerweg 1, Beilen
Postadres: Postbus 30007, 9400 RA, Assen