Blijf Groep 

Blijf Groep zet zich in voor slachtoffers van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie verleent, coördineert en organiseert directe hulp op maat; thuis of in de opvang. De hulp is voor iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld. Blijf Groep biedt opvang in de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Als er sprake is van een noodsituatie kan ook buitenregionaal een beroep worden gedaan op Blijf Groep. De organisatie beschikt ook over een opvanghuis voor mannen.

 

Blijf GroepWat te doen bij huiselijk geweld?

Wanneer je slachtoffer bent van huiselijk geweld of eergerelateerd geweld is het verstandig om snel hulp te zoeken voordat het uit de hand loopt. Soms kan nog in eigen woonomgeving. In een ander geval is dit niet mogelijk en moet er worden gezocht naar noodopvang. De Blijf Groep heeft een uitgebreid hulpaanbod en kan in beide gevallen hulp bieden. De organisatie biedt zowel ambulante hulp, (crisis) opvang, groepsaanbod, voorlichting en training. Op de website vind je een overzicht van het hulpaanbod per regio.

 

Gevolgen huiselijk geweld voor kind

In Nederland zijn jaarlijks zo’n 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Dit heeft een enorme impact op hun ontwikkeling. Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt lopen een grotere kans later zelf dader of slachtoffer te worden. Het is daarom belangrijk dat kinderen snel geholpen worden. De Blijf Groep biedt daarvoor speciale programma’s opgezet om kinderen te helpen bij het verwerken van hun ervaringen. Lees hierover meer op de website.

 

Contact opnemen met de Blijf Groep

Voor hulpvragen kun je contact opnemen met de hulplijn op 088 234 2450. De hulplijn is tijdens kantoortijden bereikbaar: van maandag t/m vrijdag van 8.30u tot 17.00u en buiten kantoortijden alleen voor acute nood. Een overzicht van alle adressen van de Blijf Groep kun je vinden op de website.

 

Ga direct naar de website

 
www.blijfgroep.nl

Contactgegevens

020 - 611 60 22www.blijfgroep.nl

Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar

Online, anonieme hulp: veiligsamen.nl

Blijf Groep Bedrijfsbureau (receptie)
T: 020 – 521 01 50

Postadres
Postbus 2938
1000 CX Amsterdam