Privacy- en cookiebeleid 

Inleiding

SlachtofferWijzer is een product van Stichting Fonds Slachtofferhulp. Bescherming van je privacy is voor ons van groot belang. Gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. Het Fonds Slachtofferhulp neemt hierbij de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft, in acht. In deze privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Fonds Slachtofferhulp wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP te ’s-Gravenhage en bereikbaar op telefoonnummer 070-363 59 36 of via e-mail donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevensverwerkingen door Stichting Fonds Slachtofferhulp en voor alle door haar beheerde websites, waaronder www.SlachtofferWijzer.nl.

Over wie, op welke manier en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting Fonds Slachtofferhulp verwerkt (technische) gegevens van bezoekers van haar website SlachtofferWijzer.nl. Dit doet zij via het gebruik van Google Analytics-cookies. Met behulp van Google Analytics-cookies verzamelen wij website-gegevens zoals IP-adres en informatie over het gebruik van onze website. Lees hier meer over onder het kopje ‘Cookies’.

De doeleinden waarvoor Stichting Fonds Slachtofferhulp de gegevens verzamelt en verwerkt, inclusief de grondslagen zijn als volgt te omschrijven:

  1. Ten behoeve van de interne analyse van de websitefunctionaliteiten. Met behulp van deze informatie kunnen de diensten van SlachtofferWijzer verbeterd worden, zodat bezoekers sneller en eenvoudiger vinden wat ze nodig hebben.

Cookies

Gebruik van cookies

Stichting Fonds Slachtofferhulp maakt op haar website www.SlachtofferWijzer.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat de website op uw apparaat achterlaat. Onze organisatie maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in het gebruik en de behoeften van onze bezoekers. Deze analytische cookies worden door middel van Google Tag Manager geplaatst.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Uw IP-adres en gegevens worden niet doorgegeven of gedeeld met anderen. In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft SlachtofferWijzer een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de gegevens van onze websitebezoekers. Google kan die informatie alleen aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De cookies die Google Analytics plaatst zijn de volgende:

  • _gid – bewaartermijn van 1 dag.
  • _gat – bewaartermijn 1 minuut.
  • _ga – bewaartermijn van 2 jaar.

Met behulp van de Google Analytics-cookies kan Stichting Fonds Slachtofferhulp bezoekers van haar website herkennen, tellen en vaststellen welke pagina’s zij bezoeken. Hierdoor kunnen wij SlachtofferWijzer verder verbeteren en ervoor zorgen dat bezoekers sneller en eenvoudiger vinden wat ze nodig hebben.

Cookies verwijderen

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari etc.). Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Bewaartermijnen

SlachtofferWijzer hanteert bij de verwerking van gegevens de volgende bewaartermijnen:

  1. a) Internetgegevens van websitebezoekers; maximaal 2 jaar, tenzij betrokkene eerder de cookies verwijderd van zijn apparatuur.

Social Media

Via SlachtofferWijzer kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Facebook

Indien je ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via SlachtofferWijzer cookies op je apparaat plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van je status. De mogelijkheid tot het delen van berichten via Facebook is er alleen indien je cookies toestaat.

Twitter

Indien je ingelogd bent bij Twitter, kan Twitter via SlachtofferWijzer cookies op je apparaat plaatsen om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. De mogelijkheid tot het delen van berichten via Twitter is er alleen indien je cookies toestaat.

Google+

Indien je ingelogd bent bij Google+, kan Google+ via SlachtofferWijzer cookies op je apparaat plaatsen om het delen van artikelen mogelijk te maken. De mogelijkheid tot het delen van berichten via Google+ is er alleen indien je cookies toestaat.

Veilig surfen

In je browser wordt de geschiedenis opgeslagen van alle websites die je hebt bezocht. Als je niet wilt dat anderen op je computer kunnen zien dat je deze website hebt gebruikt, kun je de geschiedenis wissen. Daarnaast is er de mogelijkheid om in een privémodus websites te bezoeken, zodat deze gegevens niet worden onthouden door de browser. Lees hier hoe dat moet.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat Stichting Fonds Slachtofferhulp in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl of via telefoonnummer 070-3635936. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Fonds Slachtofferhulp via donateurs@fondsslachtofferhulp.nlof via telefoonnummer 070-3635936 (op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 uur – 17:00 uur).

Wijzigingen

Stichting Fonds Slachtofferhulp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zal Stichting Fonds Slachtoffer tevens kenbaar maken via de website www.slachtofferwijzer.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

DEN HAAG, 22 mei 2018