Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik

Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) is een lotgenotenorganisatie voor vrouwen die in hun kinderjaren te maken hebben gehad met seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld door katholieke religieuzen.

 

Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik logo

 

De VPKK biedt een luisterend oor aan vrouwen als zij willen spreken over hun ervaringen en de gevolgen. De erkenning die je krijgt kan de opstap zijn naar het krijgen van (meer) erkenning van je leef- en werkomgeving, bij partners en kinderen en in de hulpverlening. De VPKK biedt ook informatie en steun bij het zoeken naar hulp, erkenning en genoegdoening door de Rooms-katholieke Kerk.

Voor wie is de hulp?

De VPKK biedt hulp aan vrouwen met een geschiedenis van seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld in de kinderjaren in de Rooms-katholieke Kerk. Het maakt niet uit of het gebeurde door een man of een vrouw.

Welke hulp biedt uw organisatie?

Lotgenotendagen

Het VPKK streeft ernaar jaarlijks twee landelijke lotgenotendagen te organiseren. Daar is ontmoeting mogelijk en uitwisseling van informatie over goede hulpverlening, verwerking en de weg naar erkenning en genoegdoening. Daarnaast worden er regionale lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd.

Klachtencommissie

Het VPKK biedt informatie en begeleiding bij het indienen van een klacht en het voeren van de procedure.

Herstelbemiddeling

Het VPKK steunt het streven naar erkenning en genoegdoening door procedures van herstelbemiddeling. Slachtoffers vertellen dan aan erkende bemiddelaars hun geschiedenis zonder te hoeven bewijzen of ontkennen. De bemiddelaars leggen de geschiedenis voor aan de wederpartij en vragen hen om onder ogen te willen zien wat hen als kinderen is aangedaan en wat voor schade zij hebben geleden. In een open gesprek kan het daarna tot overtuigende erkenning en spijt komen. Een gepaste geldelijke genoegdoening krijgt dan voor beide partijen de betekenis van echte erkenning van het verleden.

Belangenbehartiging

De VPKK brengt de belangen van lotgenoten onder de aandacht bij de media de politiek en de kerk.

Contactgegevens

043 3620897www.vpkk.nl

Telefoon
043 3620897
 / 06 53393818

Contactpersoon: Annemie Knibbe. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur m.u.v. donderdag.