Pretty Woman

Stichting Pretty Woman biedt hulpverlening voor meiden en jonge vrouwen tussen de 11 en 23 jaar in hun seksuele ontwikkeling. De Stichting zet zich vooral in voor meiden die het risico lopen om in misbruikrelaties terecht te komen. Er zijn mannen die misbruik maken van de kwetsbare positie van vrouwen die midden in hun ontwikkeling staan. Loverboys zijn hier een een extreme vorm van.  Door middel van individuele- en groepssessies werkt Pretty Woman samen met de meiden om hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten.

 

Stichting Pretty WomanIndividuele hulpverlening en groepshulpverlening

Je kunt bij Stichting Pretty Woman terecht met al je vragen over seks, relaties, school of ouders. De ervaren hulpverleensters luisteren met betrokkenheid naar je verhaal zonder te veroordelen of kritiek te geven. De Stichting is vooral een veilige plek waar meiden met hun ervaringen en geheimen terecht kunnen. Met name voor allochtone meisjes is dit belangrijk om er in eigen omgeving vaak niet over onderwerpen als liefde, seksualiteit en misbruik gesproken kan worden.

 

De hulpverlening van Stichting Pretty Woman is onderverdeeld in individuele hulpverlening, groepshulpverlening, voorlichting en deskundigheidsbevordering. Aan de hand van het intakegesprek wordt bekeken welke vorm het best bij jouw situatie past.

 

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is de meest intensieve vorm van begeleiding bij Stichting Pretty Woman. Je bouwt hier een een hechte vertrouwensband op met de hulpverleenster. Samen kijk je naar de manier waarop je met relaties omgaat en in hoeverre dit in verband te brengen is met situaties uit het verleden. De hulpverleenster onderhoudt intensief contact met je. Wanneer je tijdens het traject afhaakt, zal zij er alles aan doen om weer in contact te komen en te achterhalen wat de reden is van het vertrek.

 

Groepshulpverlening

Je kunt ook deelnemen aan de groepssessies. Hier kun je ervaringen uitwisselen met andere risicomeisjes of (ex-) praktiserende meisjes die in de handen zijn gevallen van loverboys. De sessies bieden steun, maar ook worden er regelmatig leuke gezamenlijke activiteiten met elkaar georganiseerd. Er is ook een groepsaanbod voor meisjes in residentiële instellingen.

 

Voorlichting en deskundigheidsbevordering loverboys problematiek

Naast de directe hulpverlening biedt Stichting Pretty Woman voorlichting aan meisjes op scholen, in buurtcentra, in de moskee, in verschillende instellingen en in bijvoorbeeld de meisjesgevangenis. Ook wordt er nauw contact onderhouden met politie, docenten en hulpverleners, die in hun werk steeds vaker te maken krijgen met risicomeiden en meiden die al slachtoffer zijn geworden. Het doel hiervan is het voorkomen van slachtoffers van ronselpraktijken en seksueel misbruik.

 

Ga direct naar de website van Stichting Pretty Woman

 
www.prettywoman-utrecht.nl