Stichting Geheim Geweld

Stichting Geheim Geweld is er voor volwassenen die in hun jeugd slachtoffer waren van kindermishandeling en kampen met de gevolgen daarvan.

Stichting Geheim Geweld logo

Omdat het ontbreekt aan structurele financiële middelen om de basisactiviteiten van de stichting voort te zetten is besloten om de werkzaamheden per 1 juli 2016 te beëindigen. De website van de stichting blijft voorlopig in de lucht en het digitale platform zal nog enige tijd toegankelijk blijven voor lotgenoten. Op dit platform kun je (anoniem) ervaringen delen met lotgenoten.