Seksueelgeweld.nl

Seksueelgeweld.nl is een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en het bieden van lotgenotencontact. De site wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. De inhoud van de site komt grotendeels van de bezoekers zelf.

 

seksueelgeweld.nl logo

 

Voor wie is seksueelgeweld.nl?

Seksueelgeweld.nl is er voor slachtoffers van seksueel geweld en ook voor de ouders en partners van deze slachtoffers.

Waarvoor kan deze doelgroep bij seksueelgeweld.nl terecht?

Ten eerste kunnen ze terecht voor het vinden van informatie over het onderwerp seksueel geweld en alles wat daarmee samenhangt. Ten tweede kunnen ze terecht voor lotgenotencontact. Er zijn twee fora, één voor de slachtoffers en één voor ouders/partners. Daarnaast zijn er ook twee aparte chatmogelijkheden. Een aantal dagen in de week zijn de chats onder begeleiding van de beheerders geopend.

Contactgegevens

www.seksueelgeweld.nl