Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schuldmisdrijf zijn ook slachtoffer. Met de tegemoetkoming in de geleden schade erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

De dader blijft primair verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Is dit niet mogelijk en wordt de schade ook niet op een andere wijze vergoed? Dan kan een slachtoffer terecht bij het Schadefonds. Het slachtoffer hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag totdat hij of zij de schade ergens anders vergoed krijgt. Een eventuele ontvangen schadevergoeding van anderen moet achteraf wel aan het Schadefonds worden terugbetaald.

 

Voor slachtoffers en nabestaanden van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf

Slachtoffers en nabestaanden van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Hiernaast kunnen nabestaanden van een dood door schuldmisdrijf kunnen in aanmerking komen voor een uitkering. Concreet betreft het ‘dood door schuld’ in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 en artikel 307 Wetboek van Strafrecht.

 

Schadevergoeding voor slachtoffers

Als slachtoffer van een geweldsmisdrijf bestaat jouw uitkering uit één vast bedrag. Dit bedrag is gekoppeld aan één van de zes letselcategorieën die het Schadefonds gebruikt. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven bepaalt in welke categorie jouw fysieke en/of psychische letsel valt, gebaseerd op de ernst van jouw letsel, de gevolgen ervan en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf plaatsvond. Hoe ernstiger het letsel, de omstandigheden en de gevolgen zijn, hoe hoger de letselcategorie en het bijbehorende bedrag. De uitkering kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 35.000.

 

Schadevergoeding voor nabestaanden

Elke nabestaande die recht heeft op een uitkering, krijgt een vast bedrag van € 5.000. Daarnaast kun je eventueel een extra tegemoetkoming krijgen voor uitvaartkosten en voor schade die je lijdt door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Hiervoor heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven wel bewijs van je nodig, zoals rekeningen, verzekeringsspecificaties, loonstroken of jaaropgaven.

 

Aanvraag indienen bij Schadefonds Geweldsmisdrijven

Aanvragen kunnen online ingediend worden op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Deze aanvraag moet binnen tien jaar na de datum van het misdrijf zijn ingediend. Wil je als slachtoffer weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds? Bekijk dan de criteria voor slachtoffers op de website van het Schadefonds. Wil je als nabestaande weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds? Bekijk dan de criteria voor nabestaanden op de website van het Schadefonds. Het aanvraag formulier kun je vinden op de website van Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 

Tot slot, voert het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook nog een aantal tijdelijke regelingen uit voor slachtoffers die niet of niet geheel onder hun reguliere doelgroep vallen. Bij twijfel of vragen kan je telefonisch contact opnemen met het Schadefonds: (070) 414 2000.

 

Ga direct naar de website

 
www.schadefonds.nl

Contactgegevens

070 4142000www.schadefonds.nl

Postbus 71
2501 CB Den Haag