Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen

Het Psychotraumacentrum van GGZ Rivierduinen is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het centrum is actief in de regio Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Er is een speciaal team voor consultatie en second opinions buiten deze regio’s. Om gebruik te kunnen maken van het zorgaanbod dien je doorverwezen te worden door een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

 

Traumabehandeling voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

GGZ Rivierduinen heeft een speciaal aanbod voor kinderen en jongeren met psychische klachten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klachten vanwege een eenmalige traumatisering (verkeersongeval, woningbrand, of verkrachting) en klachten vanwege chronische traumatisering (herhaald en vaak langdurig geweld, gevaar, dreiging of misbruik). Het psychotrauma centrum heeft de volgende kerntaken:

 

  • Diagnostiek: het vaststellen of er sprake is van een trauma bij het kind. Deze diagnose wordt gesteld hand van een of meerdere gesprekken met het kind en de ouders / verzorgers.
  • Behandeling: de vorm van de behandeling wordt afgestemd op het trauma. Voorbeelden van behandelmethoden zijn EMDR, cognitieve gedragstherapie en gezinsbehandeling.
  • Opvang bij calamiteiten: in het geval van een grote schokkende gebeurtenissen wordt er samengewerkt met andere instellingen binnen een regionaal calamiteiten- en zedenteam. Denk in dit soort gevallen aan een steekpartij in een disco of  seksueel misbruik.
  • Preventie, consultatie, advies en deskundigheidsbevordering: in samenwerking met andere instanties wordt er gewerkt aan het voorkomen van bijvoorbeeld mishandeling en het beperken van de gevolgen hiervan voor betrokkenen.
  • Wetenschappelijk onderzoek: om de diagnostiek en behandeling naar de gevolgen van traumatische gebeurtenissen verder ontwikkelen.

 

Behandelingskosten vergoed door zorgverzekeraar

Kosten voor de behandeling worden in principe vergoed door je zorgverzekeraar. Voor elke verzekeraar gelden wel andere voorwaarden. Het is daarom verstandig om vooraf aan de start van de behandeling na te vragen wat wel en niet onder de dekking van de zorgpolis valt. De zorg die wordt vergoed door de zorgverzekeraar valt onder het verplicht eigen risico.

 

Second Opinion en Supraregionaal team

Het psychotraumacentrum heeft een Second Opinion en Supraregionaal team. Dit team biedt advies, second opinions en deskundigheidsbevordering aan professionals en cliënten en werkt vanuit Leiden. Een second opinion kan aangevraagd worden wanneer er wordt getwijfelt aan een gestelde diagnose of aan de voorgestelde behandeling. Ook wanneer een behandeling stagneert kan er een second opinion worden aangevraagd. Cliënten van buiten het werkgebied van GGZ Rivierduinen (de regio Zuid-Holland Noord) kunnen ook voor diagnostiek en behandeling naar dit team verwezen worden.

 

Top Referent Trauma Centrum

Daarnaast heeft het centrum het keurmerk TOPGGz. Daarmee voldoet het centrum aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, onderzoek, ontwikkeling, innovatie opleiding en nascholing.

 

Ga direct naar de website van Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen

www.rivier duinen.nl

Contactgegevens

071 890 84 00www.rivierduinen.nl

Bezoekadres
Sandifortdreef 19
2333 ZZ Leiden

Postadres
Postbus 2211
2301 CE Leiden