Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen

Het Psychotraumacentrum van GGZ Rivierduinen is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het Psychotraumacentrum is actief in de regio Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Er is een speciaal team voor consultatie en second opinions buiten deze regio’s.

 

Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen logo

 

Voor wie is de hulp?

De hulp van het psychotraumacentrum van GGZ Rivierduinen is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een trauma die woonachtig zijn in de regio Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Het centrum behandelt kinderen met klachten vanwege eenmalige traumatisering en vanwege chronische traumatisering. Ook worden jonge asielzoekers en vluchtelingen behandeld.

  • eenmalige traumatisering: na bijvoorbeeld een verkeersongeval of verkrachting
  • chronische traumatisering: na herhaald en vaak langdurig geweld, gevaar, dreiging of misbruik. Bijvoorbeeld seksueel misbruik in het gezin of mishandeling.

Welke hulp biedt het psychotraumacentrum voor kinderen en jeugd van GGZ Rivierduinen?

Het psychotraumacentrum kan vaststellen of bij het kind sprake is van een trauma. Als blijkt dat het kind een trauma heeft, kan het centrum diverse vormen van behandeling bieden. In de behandeling nemen onder andere de methodes EMDR en cognitieve gedragstherapie (CGT) een belangrijke plaats in. De behandeling van het centrum is altijd gericht op het zo snel mogelijk verminderen van de klachten. Aan ouders wordt begeleiding geboden.

Second Opinion en Supraregionaal team

Het psychotraumacentrum heeft een Second Opinion en Supraregionaal team. Dit team biedt advies, second opinions en deskundigheidsbevordering aan professionals en cliënten en werkt vanuit Leiden.
Een second opinion kan aangevraagd worden wanneer een cliënt of een verwijzer twijfelt aan een gestelde diagnose of aan de voorgestelde behandeling of wanneer een behandeling stagneert.
Ook cliënten van buiten het werkgebied van GGZ Rivierduinen (de regio Zuid-Holland Noord) kunnen voor diagnostiek en behandeling naar dit team verwezen worden.

Informatie en aanmelden

Kinderen en jongeren en hun ouders kunnen het psychotraumacentrum bellen voor informatie. Aanmelden verloopt via een verwijzer: huisartsen, overige artsen (zoals GGD-artsen, jeugd- of kinderartsen), medisch specialisten (waaronder psychiaters) of de Kinder- en Jeugdteams van de gemeenten.
Kinderen en jongeren kunnen hun verwijzer vragen om hen door te verwijzen naar het Psychotraumacentrum voor kinderen en jeugd van GGZ Rivierduinen.

Top Referent Trauma Centrum

Vanwege hun kwaliteiten om kinderen en jongeren met een zogenaamd chronisch trauma te behandelen, is het Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd van GGZ Rivierduinen een Top Referent Trauma Centrum.
Daarnaast heeft het centrum het keurmerk TOPGGz. Daarmee voldoet het centrum aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, onderzoek, ontwikkeling, innovatie opleiding en nascholing.

Contactgegevens

071 890 84 00www.rivierduinen.nl

Bezoekadres
Sandifortdreef 19
2333 ZZ Leiden

Postadres
Postbus 2211
2301 CE Leiden