Psychotrauma Diagnose Centrum

Wanneer je te maken hebt gehad met een traumatische gebeurtenis, kun je de psychische gevolgen nog lang met je meedragen. Het is daarom goed om snel hulp te zoeken.  Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) voert onderzoek uit naar de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Ze kunnen in korte tijd een diagnose stellen en adviseren over welke behandeling voor jou het beste is. De organisatie heeft een poli voor beroepsgerelateerde trauma en een voor mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt privésfeer.

 

psychotrauma centrum logoDiagnose bij PTSS klachten

Wanneer je te maken hebt gehad met ernstige vormen van geweld, mishandeling, huiselijk geweld of seksueel misbruik, kun je te maken krijgen met langdurige PTSS klachten. Een aantal kenmerkende klachten van PTSS zijn slaapproblemen, somberheid, herbeleving, angst maar ook lichamelijke klachten. Er zijn verschillende behandelmethoden beschikbaar. Om vast te kunnen stellen welke behandeling het best past bij de klacht, wordt er eerst een diagnose gesteld. Deze diagnose is een specialisme van het Psychotrauma Diagnose Centrum.

 

Werkwijze van het Psychotrauma Diagnose Centrum

Artsen kunnen bij het Psychotrauma Diagnose Centrum terecht voor advies. Patiënten kunnen door hen worden doorverwezen naar het centrum voor een diagnose. Huisartsen dienen via zorgdomein te verwijzen. Andere artsen kunnen een patiënt aanmelden door middel van dit aanmeldformulier. Het PDC heeft een multidisciplinair team bestaande uit psychiaters, klinisch psychologen / psychotherapeuten en psychologisch medewerkers. Zij voeren de diagnose uit tijdens twee dagdelen. Dit proces verloopt als volgt:

 

  • Smart Assessment on your Mobile: de patiënten krijgen via een unieke code toegang tot een beschermde digitale omgeving en tot een app. Hierop kunnen zij thuis een aantal vragenlijsten invullen.
  • Telefonisch triage gesprek: na het afnemen van de vragenlijst wordt er telefonisch contact opgenomen met de patiënt door een psychologisch onderzoeker voor een telefonisch triage gesprek. Op basis van de uitkomsten van deze eerste diagnostische screening wordt het diagnostisch onderzoekstraject bepaald.
  • Diagnostisch onderzoek bij het PDC of PDC-Politiepoli: er worden meerdere gesprekken op locatie gehouden met de patiënt door een multidisciplinair team. De uitkomsten van de diagnose worden vervolgens besproken met de cliënt, en indien gewenst met partner of naasten. Er wordt dan ook uitleg gegeven over de psychische problematiek.

 

Op basis van de diagnose wordt er advies gegeven over de beste behandeling. Bij een enkelvoudig trauma (door bijvoorbeeld een verkeersongevalwoningbrand, of verkrachting) wordt een patiënt vaak doorverwezen naar een therapeut in de regio waar de cliënt woont. Wanneer er sprake is van een complexer trauma (vaak door herhaald en vaak langdurig geweld, gevaar, dreiging of misbruik), krijgt de cliënt advies over het voortgangstraject. Wat vaak betekent dat hij of zij worden doorverwezen naar naar een specialistische GGZ voorziening.

 

Kosten worden vergoed door ziektekostenverzekering

De dienstverlening van het PDC wordt veelal vergoed door je zorgverzekeraar. Hier is wel een verwijzing van een arts voor vereist. Bij een beroepsgerelateerde trauma wordt dit vaak door de werkgever betaald.

 

Ga direct naar de website van Psychotrauma Diagnose Centrum

www.pdcentrum.nl

Contactgegevens

0800 - 2732732www.pdcentrum.nl

Adres
Nienoord 5
1112 XE Diemen
Het PDC is vijf dagen per week bereikbaar tijdens kantoortijden.