NOAGG Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

NOAGG biedt psychische hulpverlening in Utrecht, Zeist en Leerdam waarbij rekening gehouden wordt met herkomst, normen, waarden en gewoonten van cliënten. Het doel van de organisatie is om deze hulpverlening toegankelijker te maken voor mensen met een niet-westerse achtergrond. NOAGG richt zich in het bijzonder op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iranese of Afghaanse achtergrond.

 

NOAGGPsychische hulpverlening voor mensen met een niet-westerse achtergrond

De cultuur waarin iemand leeft is mede van invloed op psychische problemen. Factoren zoals cultuur, traditie, geloof, migratie en eventuele oorlogservaring kunnen een rol spelen bij het ontstaan van de klachten. NOAGG biedt daarom passende hulp voor een multiculturele doelgroep. Indien gewenst in eigen taal.

 

NOAGG biedt hulp aan mensen die te maken krijgen met een depressie, Angst- en paniekstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotrauma’s. Het laatstgenoemde kan een gevolg zijn van een schokkende gebeurtenis als een verkeersongeluk, woningbrand, seksueel misbruik, huiselijk geweld of oorlogsgeweld. De hulpverlener biedt zowel individuele behandeling als behandeling in groepen.

 

Individuele behandeling

De individuele behandeling bestaat uit gesprekken met een deskundige behandelaar. Deze therapeut helpt de cliënt om nare gedachten op een andere manier te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Dit kan door middel van therapieën als Cognitieve gedragstherapie of EMDR, maar ook vooral door middel van Steunende-structurerende gesprekken.

 

Groepsbehandeling

Bij de groepsbehandeling ontmoet je mensen met vergelijkbare klachten. De behandeling richt zich op:

  • Informeren over het ontstaan van psychische problemen en de wisselwerking tussen lichaam en geest.
  • Omgang met angstklachten en depressie
  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • Jezelf sterk en zelfverzekerd voelen
  • Reguleren van emoties

 

Aanmelden voor psychische hulpverlening

Aanmelding verloopt via een doorverwijzing van de huisarts. Kosten voor de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar. Cliënten boven de 18 jaar moeten rekening houden met het eigen risico. Denk daarbij ook aan het eventueel vrijwillig aangesloten hoger eigen risico. Na het aanmelden volgt een intakegesprek. Op basis van dit gesprek wordt advies gegeven over de te volgen behandeling.

 

Ga direct naar de website van NOAGG

 
www.noagg.nl

Contactgegevens

030 - 299 00 38www.noagg.nl

NOAGG heeft vestigingen in Utrecht (hoofdvestiging), Gouda, Amsterdam, Leerdam en Zeist.

Kaap Hoorndreef 48
3563 AV Utrecht
Fax: 030 – 262 1272