Nederland Heelt

Nederland Heelt is een online platform voor mensen die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn.

 

Nederland Heelt logo

 

Welke hulp biedt Nederland Heelt?

Nederland Heelt wil iedereen ondersteunen die hetzelfde heeft meegemaakt. Ze willen voor medelotgenoten een veilige plek en een thuis bieden op het online platform. Lotgenoten onderling zijn een luisterend oor voor elkaar en kunnen erkenning en herkenning vinden. Je kunt gratis lid worden van de het forum.

Ook lotgenoten die niet via jeugdzorg of de overheid in een instelling of pleeggezin zijn/waren geplaatst bieden zij een stem, een plek om zich vrijelijk te uiten.