Kinder- en Jeugdtraumacentrum

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren die slachtoffer zijn (geweest) van kindermisbruik. Denk hierbij aan seksueel misbruik, fysieke mishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld. In sommige gevallen gaat het om een eenmalig trauma. Het traumacentrum is overigens vooral gespecialiseerd het behandelen van kinderen die te maken hebben gehad met langdurige, chronische kindermishandeling.

 

Kinder- en JeugdtraumacentrumZowel voor de kinderen en jongeren als voor hun ouders, zijn verschillende groeps- en individuele behandelingen beschikbaar. Groepstherapie kan plaatsvinden met leeftijdsgenoten maar ook samen met de ouders. Wanneer kinderen of jongeren individuele therapie krijgen, krijgen de ouders individuele ouderbegeleiding. Op de website van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum vind je een overzicht van alle behandelmethoden.

 

 

Voor getraumatiseerde kinderen en jongeren tot 23 jaar oud

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum biedt hulp aan getraumatiseerde kinderen en jongeren tot 23 jaar. De behandelingen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die:

 

  • Slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik;
  • met seksueel agressief gedrag te maken krijgen;
  • lichamelijk mishandeld zijn;
  • getuige waren van huiselijk geweld;
  • slachtoffer zijn van andere eenmalige of langdurige traumatische gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld; aan oorlogssituaties, seksueel misbruik, verkrachting of een roofoverval.

 

Aanmelden voor een traumabehandeling

Aanmelden voor een behandeling bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum kan alleen met een verwijzing door een erkend jeugdprofessional. Hieronder vallen de huisarts, medisch specialist, kinderarts of jeugdarts. Zij kunnen de aanmeldformulieren gebruiken om te verwijzen. Er is zowel een algemeen aanmeldformulier als een aanmeldformulier voor crisishulp.

 

Meer informatie over het Kinder- en Jeugdtraumacentrum

Voor vragen over de behandeling en/of de aanmeldprocedure, is het centrum telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur op 088 243 40 00. Ook is het mogelijk om contact op te nemen via e-mail. Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum is actief vanuit de locatie Haarlem en Heemskerk.

 

Ga direct naar de website

 
kenterjeugdhulp.nl

Contactgegevens

023-5127777kenterjeugdhulp.nl

Kinder- en Jeugdtraumacentrum
Zuiderhoutlaan 12
2012 PJ Haarlem

Voor vragen, consultatie, overleg of aanmeldingen kun je contact opnemen met het Informatie- en Aanmeldpunt van het KJTC.