Kadera

Kadera is er voor iedereen die in de provincie Overijssel bij huiselijk geweld, mensenhandel, loverboys, eergerelateerd geweld of seksueel misbruik betrokken is. De organisatie biedt hulp aan zowel slachtoffers, plegers, naasten en professionals met als doel om huiselijk geweld uit de wereld te helpen. Slachtoffers kunnen bij hen terecht voor opvang en begeleiding, maar ook hulp bij mensen thuis behoort tot de mogelijkheden. Met behulp van voorlichting, trainingen en campagnes over het signaleren en aanpakken van geweld binnen huiselijke kring wil Kadera huiselijk geweld te voorkomen.

 

KaderaHulp bij mensen thuis

Wanneer de thuissituatie gewelddadig begint te worden of wanneer er al sprake is van geweld, kan de hulp van Kadera ingeroepen worden. Hulpverleners kunnen bij jou thuis langskomen om samen aan een veilige thuissituatie te werken. Tijdens terugkerende gesprekken wordt er gekeken hoe de geweldsituatie precies ontstaat. Daarbij wordt gesproken over de rol van elk persoon in de ruzies die ontstaat. Ook gaat het over patronen en gewoontes en over wat het geweld voor een ieder betekent.

 

Uiteindelijk werken gezinsleden aan een actieplan waaraan doelen verbonden worden. Dit actieplan moet leiden tot een veiligere thuissituatie zonder geweld. De doelen kunnen per persoon of gezin verschillen. De hulpverlener biedt steun in het behalen van deze doelen.

 

Opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en gedwongen prostitutie

Indien gewenst, biedt Kadera ook opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en gedwongen prostitutie. Het aanbod bestaat uit groepsunits en appartementen met in een groot aantal gevallen een eigen woonkamer, keuken en een badkamer. Voor mensen die ernstig bedreigd worden zijn er speciale safe houses. De locaties hiervan zijn geheim.

 

Mensen die verblijven op een van de locaties van Kadera krijgen allerlei soorten van begeleiding. Op basis van de doelen die je samen met een casemanager hebt gesteld, werk je aan persoonlijke zelfstandigheid. Wanneer er sprake is (geweest) van huiselijk geweld worden ook in veel gevallen de (ex) partner/ kinderen / eventuele andere betrokkenen meegenomen in het traject. De gesprekken met hen zijn belangrijk om het geweld voorgoed te stoppen. Op de website van Kadera vind je een voorbeeld van een gesprek waarbij de partner betrokken wordt.

 

Ga direct naar de website van Kadera

 
www.ka dera.nl

Contactgegevens

088-4222495www.kadera.nl

Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Adres
Postbus 1058
8001 BB Zwolle